Laureaci konkursu scenariuszowego MKiDN

25 października 2017 r. poznaliśmy laureatów konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a operatorem Narodowe Centrum Kultury.

W konferencji uczestniczyli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister kultury Paweł Lewandowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski, członkowie jury oraz finaliści konkursu.

„Będziemy kontynuować prace, które powodują, że powstaje coraz więcej dobrych i dopracowanych scenariuszy”

„Scenariusze, które wpłynęły na konkurs były nie tylko ciekawe, ale i dojrzałe. W porozumieniu i we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej będziemy kontynuować prace, które powodują, że powstaje coraz więcej dobrych i dopracowanych scenariuszy. Barierą wciąż jest finansowanie, dlatego przygotowujemy ustawę o zachętach do produkcji audiowizualnej, która powinna pobudzić rynek i ułatwić produkcję w Polsce. Także w tej kwestii będziemy blisko współpracować z PISF. Jeżeli chodzi o przyszłość 8 nagrodzonych scenariuszy, to znajdą się one pod opieką MKiDN i będą realizowane we współpracy z PISF i innymi instytucjami podległymi ministerstwu, m.in. Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Narodowym Centrum Kultury”, mówił na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Rekordowa liczba zgłoszeń

Na konkurs zgłoszono 856 pomysłów na film historyczny, w kolejnym etapie wpłynęło 48 treatmentów, z czego ostatecznie powstało 8 scenariuszy. Komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała ministrowi kultury 3 prace, które zostały wyróżnione pozaregulaminowymi nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laureaci

Laureatem pierwszej nagrody w wysokości 35 tys. zł brutto jest Robert Gliński, autor scenariusza pt. „Sanatorium im. Gorkiego” (otrzymaną nagrodę w całości przekazał na cele dobroczynne).

Drugą nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto zdobył Marek Ławrynowicz za tekst pt. „Bruno Schulz – gra w śmierć”.

Trzecia nagroda w wysokości 15 tys. zł brutto została przyznana Tomaszowi Klimali za scenariusz pt. „Sokół”.

Przebieg konkursu na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski

Konkurs na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski został ogłoszony 13 lipca 2016 r. W pierwszym etapie na konkurs wpłynęło 856 zgłoszeń, z czego jury do dalszych prac skierowało 50 pomysłów. Ich autorzy otrzymali stypendia w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na napisanie zarysów scenariuszy.

W drugim etapie konkursu, z nadesłanych 48 treatmentów jury wybrało 5. Ich twórcy otrzymali stypendia w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu. Wśród stypendystów znaleźli się: Robert Gliński, Tomasz Kamiński, Tomasz Klimala, Marek Ławrynowicz i Joanna Siedlecka (Robert Gliński, tak jak przy kwalifikacji do pierwszego etapu, również teraz zrezygnował z odebrania stypendium).

Dodatkowo przyznano 3 stypendia w wysokości 25 tys. zł brutto. Otrzymali je: Klaudiusz Kuś, Magdalena Merk i Mirosław Orzechowski.

Termin napisania pełnych scenariuszy filmu fabularnego z zakresu historii Polski upłynął 31 sierpnia 2017 r.

111 ciekawych pomysłów i zarysów scenariuszy

Celem konkursu było pozyskanie przez organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Oprócz 8 pełnych prac, w bazie scenariuszowej znalazło się aż 111 ciekawych i obiecujących pomysłów i zarysów, spełniających wysokie kryteria poznawcze (historyczne) i artystyczne.

Stypendia przyznawane były decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji komisji. Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, Edward Chudzik, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Organizatorem konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadziło Narodowe Centrum Kultury.

Źródło informacji: www.mkidn.gov.pl/pages/posts/znamy-wyniki-konkursu-scenariuszowego-7835.php

25.10.2017