Laureaci Nagród SFP 2019

17 grudnia 2019 roku wręczono 13. Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W wydarzeniu wzięli udział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, dyrektor PISF Radosław Śmigulski oraz prezes SFP Jacek Bromski.

Specjalne wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd SFP filmowcom, których praca przyczyniła się w wyjątkowy sposób do rozwoju polskiej kinematografii.

W 2019 roku statuetki Nagród SFP za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:

  • Teresa Gruber – scenografka, dekoratorka wnętrz
  • Maria Oleksiewicz – krytyczka filmowa
  • Feliks Falk – reżyser, scenarzysta, pedagog
  • Piotr Kamler – reżyser filmów animowanych
  • Janusz Majewski – reżyser, scenarzysta, pedagog
  • Wacław Pilkowski – realizator-reżyser dźwięku
  • Andrzej Ramlau – autor zdjęć filmowych, pedagog

Jacek Bromski – prezes SFP, Radosław Śmigulski – dyrektor PISF, Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, fot. Borys Skrzyński/SFP

„W przyszłym roku będziemy się starali nadal rozwijać rynek filmowy w Polsce. Z pewnością kontynuowany będzie program zachęt do produkcji audiowizualnej. Zamierzamy również walczyć z niedofinansowaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Planujemy istotne inwestycje dotyczące budowy hal produkcyjnych. Spore nadzieje pokładamy także w funkcjonowaniu nowej instytucji kultury jaką jest Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu”, powiedział Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, składając filmowcom świąteczno-noworoczne życzenia.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są od 2007 roku. Ich powstaniu towarzyszyła obowiązująca do dziś idea, by statuetki trafiały w ręce nie tylko tych przedstawicieli filmowych zawodów, którzy stoją na pierwszej linii – reżyserów, operatorów – ale także tych, którzy pozostając nieco w cieniu, mają ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego –  dźwiękowców, montażystów czy scenografów. Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są za całokształt dokonań artystycznych. Ludzie, którzy ją otrzymali, kształtowali oblicze polskiego filmu.

Pośród blisko 90 dotychczasowych laureatów Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich znajdują się: Agnieszka Bojanowska, Witold Giersz, Zygmunt Adamski, Stanisław Jędryka, Tadeusz Chmielewski, Halina Paszkowska, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kucia, Lidia Zonn, Jerzy Płażewski, Wiesław Zdort, Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Wojciech Marczewski, Józef Hen, Marcel Łoziński, Franciszek Pieczka i Henryk Bielski.

Gala Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbyła się 17 grudnia 2019 roku. Jej organizacja została współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Laureaci otrzymali statuetki zaprojektowane przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich.

Sylwetki nagrodzonych dostępne są na stronie SFP.


18.12.2019