Liderzy Filmoteki Szkolnej w akcji

PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Sztuki Mościce zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji „Filmoteka Szkolna w praktyce szkolnej”, która odędzie się 5 lutego 2013 godz. 13.00 w Centrum Sztuki Mościce. 

Program konferencji

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się jakie działania będą realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna w najbliższym roku, ale także wziąć udział w warsztacie metodycznym oraz wykładzie filmoznawczym. Konferencję poprowadzi Mariusz Widawski – lokalny lider Filmoteki Szkolnej.

  • 12.30 – 13.00. Rejestracja uczestników.
  • 13.00 – 13.30. Co nowego w Filmotece Szkolnej? Informacja o programie.
  • 13.30 – 14.30. Adaptacje filmowe w utworach romantycznych. Lawa, czyli opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza (1989 r.) w reż. Tadeusza Konwickiego. Wykład dr Agnieszki Morstin.
  • 14.45 – 15.45. Film jako narzędzie edukacyjne, czyli jak pracować z filmem w szkole (na przykładzie wybranych filmów Filmoteki Szkolnej). Warsztat poprowadzi Mariusz Widawski.
  • 15.45 – 16.00. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz materiały pomocnicze do pracy w szkole z programem Filmoteka Szkolna.

Zgłoszenia do 29 stycznia

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 29 stycznia 2013 na adres: mbatko.mck@gmail.com. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Szczegółowych informacji udziela Mariusz Batko z Centrum Sztuki Mościce, tel. (14) 633 4622, 604 251 363.

Organizatorzy

Konferencja organizowana jest przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Sztuki Mościce we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Źródło informacji: www.filmotekaszkolna.pl.

07.01.2013