LIM Less Is More poszukuje profesjonalistów do roli „Development Angels”

Do 14 stycznia trwa nabór na opiekunów developmentu (development angels) do tegorocznej edycji programu LIM | Less Is More.

Nabór do 14 stycznia

Organizatorzy szkolenia LIM | Less Is More poszukują producentów kreatywnych oraz innych profesjonalistów związanych z rozwojem projektów filmowych do udziału w tegorocznej edycji programu w roli opiekunów developmentu (development angels).

Nabór skierowany jest do profesjonalistów branży audiowizualnej (producentów, redaktorów, przedstawicieli funduszy filmowych), którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów niskobudżetowych, napotykających ograniczenia finansowe. Development Angels będą towarzyszyć twórcom projektów rozwijanych w ramach LIM-u, a także uczestniczyć w odrębnych sesjach poświęconych metodom pracy z autorem.

Założeniem organizatorów jest by w każdej z trzech sesji stacjonarnych szkolenia (trwających 5-6 dni) uczestniczyło czterech profesjonalistów w roli opiekunów developmentu, którzy będą monitorować zgłoszone uprzednio projekty oraz będą współpracować z wybranymi zespołami scenarzystów – reżyserów podczas laboratorium scenariuszowego, zarówno w trakcie sesji grupowych jak i spotkań indywidualnych.

Tegoroczne sesje warsztatowe LIM:

  • Sesja 1 – Polska, marzec 2019
  • Sesja 2 – Rumunia, maj-czerwiec 2019
  • Sesja 3 – październik 2019

LIM | Less Is More

LIM | Less Is More – limited budget feature film development training – to projekt profesjonalizacji przedstawicieli branży filmowej w zakresie redukcji kosztów produkcji już na etapie developmentu scenariusza. To program, które zakłada nowe metodologiczne podejście do stosowania ograniczeń jako czynnika wyzwalającego większą kreatywność w pisaniu scenariuszy. LIM stawia sobie za cel stworzenie europejskiej sieci specjalistów pracujących nad filmami fabularnymi niskobudżetowymi, w celu sprzyjania koprodukcjom, a także szukaniu nowych form finansowania, dystrybucji i nadawania.

Szczgółowe informacje: https://lim-lessismore.eu/how-to-apply

Formularz aplikacyjny: www.legroupeouest.com/lim2019-application-development-angels.

Na podstawie: https://kreatywna-europa.eu/lim-less-is-more-poszukuje-profesjonalistow-do-roli-development-angels.

 


11.01.2019