Łódź Miastem Filmu UNESCO

Z tytułem Miasta Filmu Łódź dołączyła do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia było możliwe dzięki staraniom Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) jest strategicznym partnerem UNESCO. Powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast. Tworzą ją miasta wyróżnione tytułem w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.

„Łódź stolicą polskiego kina”

„Dla UNESCO kluczowe znaczenie miały perspektywy rozwoju miasta w oparciu o film. Powołaliśmy się na filmową markę Łodzi, dziedzictwo Wytwórni Filmów Fabularnych i plejadę związanych z Łodzią gwiazd światowego i krajowego kina, ale do filmowej historii odwoływał się tylko jeden z blisko trzydziestu punktów wniosku” – zaznacza dyrektor NCKF Rafał Syska.

We wniosku znalazły się informacje o czterech łódzkich uczelniach wyższych, przygotowujących do pracy we wszystkich kluczowych dziedzinach związanych z filmem; festiwalach – m.in. Transatlantyku, Cinergii, Festiwalu Kamera Akcja, Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu – licznych podmiotach zajmujących się produkcją i postprodukcją filmową; dziesiątkach stowarzyszeń i inicjatyw filmowych; muzeach – m.in. Muzeum Kinematografii i Muzeum Animacji Se-Ma-For – a nawet o Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. Wśród zadań na nadchodzące lata wyszczególniono m.in. realizację ścieżek dydaktycznych i pracowni badawczej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Międzynarodowe Centrum Wideoeseju i Kina Interaktywnego, klaster animacji czy szeroko zakrojony projekt edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.

„Dla mnie Łódź od zawsze była stolicą polskiego kina. Tytuł Miasta Filmu UNESCO tylko umacnia to skojarzenie, które związane jest z tradycją Łodzi filmowej” – mówi Sławomir Fijałkowski, producent Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia.

Choć z przyznaniem tytułu Miasta Filmu nie wiążą się żadne dodatkowe fundusze, wyróżnienie nie ma charakteru wyłącznie prestiżowego. „Przez kilka miesięcy uważnie przyglądaliśmy się, jak działają miasta zrzeszone w Sieci: jakie realizują projekty, jak współpracują z miastami w innych krajach” – mówi Katarzyna Bieńkiewicz, koordynatorka projektu „Łódź Miasto Filmu UNESCO”. „Członkostwo zwielokrotnia okazje do nawiązywania kontaktów i realizacji wspólnych projektów, a także do komunikowania o walorach miasta i przyciągania turystów z całego świata”.

Celem UCCN jest wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast i włączanie kultury i kreatywności do planów ich zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnianie obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów i usług kulturalnych, tworzenie centrów kreatywności i innowacji, zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kultury i zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miasta kreatywne UNESCO

realizują misję sieci dzieląc się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami i realizując projekty pilotażowe, partnerstwa i inicjatywy z udziałem jednostek publicznych, prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach współpracy tworzone są sieci i programy wymiany dla profesjonalistów i twórców, miasta partnerskie prowadzą również badania w oparciu o swoje doświadczenia.

Obok Łodzi do grona Miast Filmu dołączyły Qingdao, Terrassa, Yamagata i Bristol. Na liście są ponad to: Sydney, Rzym, Bitola, Santos, Bradford, Busan, Galway i Sofia. Łącznie tytuły miast kreatywnych przyznano dotąd 180 miejscom w 72 krajach świata. W Polsce mogą się nim pochwalić także Kraków (Miasto Literatury) i Katowice (Miasto Muzyki).

Informacja prasowa

06.11.2017