Łódzki Fundusz Filmowy - wyniki po II turze

Łódzki Fundusz Filmowy ogłosił wyniki dofinansowań filmów fabularnych wybranych po II turze w ramach ,,Konkursu na udział w koprodukcji pod nazwą Łódzki Fundusz Filmowy”.

Dofinansowane filmy

6 maja br. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ogłosiło wyniki Konkursu, w ramach którego zaproszenie do podpisania umów koprodukcyjnych otrzymało 6 filmów, w tym film fabularny w reż. Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń”. W związku z rezygnacją producenta filmu z negocjacji umowy koprodukcyjnej, decyzją dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, do dofinansowania wskazano następujące filmy fabularne:
  • „Las, 4 rano”, reż. Jan Jakub Kolski, wkład koprodukcyjny w kwocie 150 000 zł brutto,
  • „Wspomnienie lata”, reż. Adam Guziński, wkład koprodukcyjny w kwocie 150 000 zł brutto,
  • „Maria Curie”, reż. Marie Noëlle , wkład koprodukcyjny w kwocie 118 000 zł brutto.
Dodatkowo w sytuacji pozyskania przez ,,EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi dodatkowych środków na finansowanie produkcji filmowych, Komisja konkursowa zarekomendowała wsparcie koprodukcyjne projektu pt. „Bikini Blue” w reż. Jarosława Marszewskiego.

Kryteria oceny projektów

Projekty oceniano pod kątem czterech głównych kryteriów: walorów artystycznych, potencjału frekwencyjno-festiwalowego, powiązania z Łodzią i regionem łódzkim oraz racjonalnością budżetu i wysokością środków pozostawionych na terenie Łodzi i regionu.

Oceny merytorycznej filmów fabularnych dokonali następujący eksperci: Ewa Borguńska, Andrzej Bart, Sławomir Fabicki.

Łódzki Fundusz Filmowy

Łódzki Fundusz Filmowy jest najstarszym regionalnym funduszem filmowym w Polsce. Od 2007 roku w jego ramach dofinansowano 47 produkcji na łączną kwotę 5 390 000 złotych. Miasto Łódź wsparło m. in. „Idę” w reż. Pawła Pawlikowskiego, „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland, „Mój rower” w reż. Piotra Trzaskalskiego, „Małe stłuczki” w reż. Ireneusza Grzyba i Aleksandry Gowin, „Obywatela” w reż. Jerzego Stuhra, „Miasto 44” w reż. Jana Komasy, „Sąsiady” Grzegorza Królikiewicza, animacje realizowane przez Se-Ma-For i Anima Pol, oraz filmy dokumentalne Roberta Glińskiego „Ślady” i „Kontrapunkt” Andrzeja Papuzińskiego.

Od 2016 roku fundusz działa w strukturach instytucji ,,EC1 Łódź-Miasto Kultury’’ w Łodzi, oraz działa na zasadach koproducenta. Oznacza to, że fundusz ma większy wpływ na przebieg produkcji filmowej, promocję i dystrybucję filmu oraz udział w przyszłych zyskach z eksploatacji filmów w kinach, telewizji i na nośnikach cyfrowych takich jak DVD. Korzyścią dla producentów jest z kolei możliwość wcześniejszego otrzymania środków, ponieważ część wkładu koprodukcyjnego wypłacana będzie bezpośrednio po podpisaniu umowy. Łączny budżet rozstrzygniętej właśnie edycji wynosi 1 400 000 złotych brutto.

Więcej informacji o wybranych filmach fabularnych znajduje się na stronie: www.lodzfilmcommission.pl/lodzki-fundusz-filmowy.php.

Na podstawie informacji prasowej 
08.06.2016