Łukasz Dzięcioł w Cannes

Młody polski producent Łukasz Dzięcioł jest w tym roku uczestnikiem prestiżowego programu „Producers on the move”, organizowanego podczas Festiwalu w Cannes.

W tegorocznej sesji „Producers on the move” organizowanej w Cannes przez European Film Promotion, przy wsparciu Programu MEDIA, weźmie udział 25 najlepszych młodych producentów z Europy. Ma to służyć nawiązaniu szerszych znajomości branżowych i budowaniu sieci kontaktów między ludźmi, które mają coraz większy wpływ na europejską kinematografię.

Uczestnicy spotykają się też z przedstawicielami środowiska filmowego, w tym dysponentów funduszy filmowych i mediów. Będą mieli okazję porozmawiać o nowych pomysłach. Być może doprowadzi to od powstania interesujących koprodukcji międzynarodowych. Szerokie kontakty Programu MEDIA umożliwiają młodym producentom konsultacje z specjalistami zaangażowanymi w projekty takie, jak „Kiedy chcę gwizdać, gwiżdżę” i „Sleeping Sickness”.

Spotkanie „Producers on the move” odbędzie się w dniach 14-17 maja, w ramach 64. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

 

Więcej na stronie European Film Promotion: www.efp-online.com.

21.04.2011