Lunch prawny - nowy projekt KIPA

Do 19 czerwca trwa nabór zgłoszeń na pierwsze spotkanie zainicjowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.

Lunch prawny

Projekt został przygotowany jako uzupełnienie serii warsztatów finansowo-prawnych, które KIPA prowadzi od kilku lat. Lunch prawny zakłada cykliczne, indywidualne konsultacje z prawnikami prowadzone w formie speed datingu – krótkich spotkań pozwalających na wyjaśnienie faktycznych problemów i konkretnych wątpliwości prawnych związanych z bieżącą działalnością firm produkcji audiowizualnej. W projekt zaangażowani będą specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy.

Spotkania w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

Konsultacje zaplanowano na każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w sesji zostanie wybranych pięciu uczestników, przy czym jednorazowa konsultacja nie może trwać dłużej niż 25 minut. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 czerwca o godz. 13.00 w siedzibie KIPA, przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c w Warszawie.

Zgłoszenia

Przed wysłaniem zgłoszenia uczestnicy powinni zapoznać się z zasadami naboru do projektu. Następnie wypełniony formularz należy wysłać do 19 czerwca na adres e-mail: biuro@kipa.pl z dopiskiem Lunch prawny.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2015 roku. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze KIPA, tel.: (22) 840 59 01.

W przypadku potrzeby przedstawienia na spotkaniu konkretnych dokumentów wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, biuro KIPA skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Lunchu prawnym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Formularz zgłoszenia i zasady naboru znajdują się na stronie: audiowizualni.pl.

Źródło: audiowizualni.pl.

09.06.2015