Magdalena Sroka nowym dyrektorem PISF

3 października 2015 Magdalena Sroka objęła stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W czerwcu 2015 roku powołana przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Małgorzatę Omilanowską jedenastoosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszki Holland jednogłośnie rekomendowała Magdalenę Srokę na nową dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 3 października 2015 Magdalena Sroka zastąpiła Agnieszkę Odorowicz na stanowisku dyrektora PISF.

Magdalena Sroka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalizacja: teatrologia) w Krakowie, menedżerką kultury, producentką i koordynatorką międzynarodowych projektów, znawczynią problematyki związanej z kulturą i sztuką. W latach 1998-2003 związana była z Biurem Festiwalowym Kraków 2000, w którym odpowiadała za projekty kulturalne związane z otrzymanym przez Kraków tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

Była współautorką pierwszej strategii promocji Krakowa na lata 2003-2007. Współpracowała z biurem programowym EXPO 2005. Była też twórczynią Krakowskiej Komisji Filmowej i Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz ekspertką Kongresu Kultury Polskiej. W latach 2008-2010 roku była dyrektorką Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizującego krakowskie wydarzenia kulturalne. W latach 2010-2015 była wiceprezydentem Krakowa ds. kultury i promocji miasta.

05.10.2015