Magyar Cartoon Forum - nabór projektów

Promująca film animowany inicjatywa CARTOON jest międzynarodową organizacją non-profit, finansowaną z funduszy Unii Europejskiej. Jej obszar działalności koncentruje się na czterech rodzajach spotkań europejskich twórców animacji: Cartoon Masters, Cartoon Movie, Cartoon Connection i Cartoon Forum. Organizatorzy tej ostatniej – Cartoon Forum – zapraszają do zgłaszania projektów na najbliższe 21. Forum Twórców Animacji Filmowej. Dokumenty aplikacyjne filmu można nadsyłać do 28 kwietnia 2010. Do 30 czerwca można natomiast zgłosić się do Cartoon Forum jako uczestnik.

W tym roku Cartoon Forum odbywa się po raz pierwszy w jednym z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej – na Węgrzech, w miejscowości Sopron.

Stworzone w 1990 roku Forum nie jest targami ani festiwalem – jak piszą organizatorzy. To raczej spotkanie twórców animacji i miejsce wymiany doświadczeń produkcyjnych autorów pracujących głównie dla telewizji i nowych mediów. Co roku producenci z kilkunastu europejskich krajów prezentują przed znawcami animacji i przedstawicielami branży swoje nowe projekty.

 

Więcej informacji o węgierskim forum: www.cartoon-media.be/FORUM.

15.03.2010