Marcin Dorociński nagrodzony przez ministra

Marcin Dorociński został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury za rok 2013 w kategorii film. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Jan Kobuszewski.

Gala Nagród w Warszawie

Gala wręczenia nagród odbyła się 25 czerwca 2013 w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci odebrali dyplomy i statuetki z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Laureaci Dorocznych Nagród Ministra za rok 2013

 • Maja Kleczewska – teatr
 • Marcin Dorociński – film
 • Piotr Beczała – muzyka
 • Andrzej Franaszek- literatura
 • Goshka Macuga – sztuki wizualne
 • Jan Gaca – twórczość ludowa
 • Fundacja Archeologia Fotografii – ochrona dziedzictwa 
 • Anna Bedyńska – fotografia
 • Marek Gaszyński – upowszechnianie kultury
 • Jan Kulczyk – mecenas kultury
 • Jak Kobuszewski – całokształt twórczości

Uznanie dla ludzi kultury

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury: artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury nagradza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

Źródło informacji: www.mkidn.gov.pl.

 

Na podstawie informacji źródłowej opracowała Paulina Bez

26.06.2013

Galerie zdjęć