MEDIA / Festiwale filmowe – nabór wniosków

Zostało opublikowane nowe wezwanie w ramach obszaru grantowego „Festiwale filmowe” (EACEA/16/2015) komponentu MEDIA Programu Kreatywna Europa z budżetu na 2016 rok. Termin składania wniosków dla działań zaplanowanych w okresie: 1 maja – 31 października 2016 upływa 17 grudnia 2015, natomiast dla działań zaplanowanych w okresie: 1 listopada 2016 – 30 kwietnia 2017 upływa 28 kwietnia 2016.

Kto może zdobyć pieniądze?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizatorzy festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Aktualna lista państw uczestniczących w komponencie MEDIA znajduje się tutaj.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Działania należy przeprowadzić w następującym okresie:

  • w przypadku wniosków złożonych do dnia 17 grudnia 2015 (godz. 12:00 w południe), działania trwające w okresie między 1 maja a 31 października 2016;
  • w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 kwietnia 2016 (godz. 12:00 w południe), działania trwające w okresie między 1 listopada 2016 a 30 kwietnia 2017.

Dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnej kwoty ryczałtowej, wyliczanej na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie dla festiwali filmów pełnometrażowych:

Liczba filmów europejskich pełnometrażowych:

Kwota ryczałtowa:

< 40 filmów europejskich

27.000 €

40-60 filmów europejskich

35.000 €

61-80 filmów europejskich

41.000 €

81-100 filmów europejskich

46.000 €

101-120 filmów europejskich

55.000 €

121-200 filmów europejskich

63.000 €

>200 filmów europejskich

75.000 €

Dofinansowanie dla festiwali filmów krótkometrażowych:

Liczba filmów europejskich krótkometrażowych:

Kwota ryczałtowa:

<150 filmów europejskich

19.000 €

150-250 filmów europejskich

25.000 €

>250 filmów europejskich

33.000 €

Bliższe informacje na temat warunków i sposobu aplikacji znajdują się tutaj.

Wśród polskich festiwali dofinansowanych w ostatnim wezwaniu znajdują się: MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, DOCS Against Gravity Film Festival, MFF Tofifest, MFF Etiuda&Anima, Camerimage oraz MFF Młodego Widza Ale Kino!

W razie szczegółowych pytań, bądź wątpliwości przy wypełnianiu wniosków należy skontaktować się z Aleksandrą Leszczyńską, aleksandra.leszczynska@kreatywna-europa.eu, tel. +48 22 44 76 172

W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas generowania eForm lub w trakcie wysyłania aplikacji, proszę się kontaktować z HELP DESK’iem: tel.: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU.

Na podstawie informacji prasowej

14.10.2015