MEDIA Mundus - miliony na kino

35 projektów związanych z produkcją filmów otrzyma w sumie 5 mln euro w ramach MEDIA Mundus – unijnego programu międzynarodowej współpracy i wymiany dla przemysłu audiowizualnego. Wśród nich znalazł się projekt Warszawskiej Fundacji Filmowej. 

 

Zwycięskie projekty pomogą zwiększyć dystrybucję europejskich filmów na rynkach poza Europą i pozaeuropejskich na obszarze Unii Europejskiej.

Polska inicjatywa dofinansowana w ramach MEDIA Mundus

Wśród wybranych przedsięwzięć znalazł się projekt Warszawskiej Fundacji Filmowej – Targi CentEast, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 79.1 tysięcy euro. Całościowy koszt projektu to 113 tysięcy euro. Targi CentEast są imprezą towarzyszącą Warszawskiego Festiwalu Filmowego, współfinansowanego przez PISF.

CentEast – promocja polskiego kina

Impreza znana jest z tego, że skutecznie promuje polskie kino. Targi są miejscem spotkań profesjonalistów filmowych, zainteresowanych kinem z Europy Wschodniej. Prezentowane na nich często filmy wybierane są potem do selekcji międzynarodowych festiwali, znajdują koproducenta lub dystrybutora za granicą. Najbardziej znaną częścią CentEast są Pokazy Warszawskie (Warsaw Screenings), czyli projekcje wybranych, najnowszych polskich filmów z angielskimi napisami. W ramach Targów można też pokazać film jeszcze nie skończony: CentEast Warszawa-Moskwa to prezentacje wschodnioeuropejskich „works-in-progress”.

 

Więcej: www.centeast.eu.

MEDIA Mundus i Kreatywna Europa

Na program MEDIA Mundus przeznaczono budżet w wysokości 15 mln euro na okres trzech lat (2011-2013), z którego finansowane są projekty propagujące mobilność i kontakty europejskich filmowców z twórcami na całym świecie. W zaproponowanym przez Komisję programie „Kreatywna Europa”, który ma ruszyć w 2014 roku, przewidziano przeznaczenie ponad 900 mln euro na działania w ramach MEDIA i MEDIA Mundus. O ostatecznym budżecie zadecyduje Parlament Europejski i państwa członkowskie.

 

Źródło informacji: ec.europa.eu.

26.03.2012