Miasto Białystok ogłosiło Konkurs Produkcji Filmowych

Miasto Białystok na mocy Zarządzenia Nr 447/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 kwietnia 2017 r., ogłosiło Konkurs Produkcji Filmowych na 2017 rok.

Konkurs Produkcji Filmowych

Przedmiotem konkursu jest produkcja materiału programowego związanego z Białymstokiem, mogącego przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji Miasta oraz budowania jego pozytywnego wizerunku. Do konkursu zgłaszane mogą być: pełnometrażowe filmy fabularne, filmy dokumentalne, seriale telewizyjne lub filmy animowane.

Termin składania wniosków upływa 26 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin oraz formularz wniosku konkursowego) znajdują się na stronie http://bip.bialystok.pl/postepowania/konkursy/konkurs-produkcji-filmowych-na-2017-rok.html.  Termin składania wniosków upływa 26 maja 2017 r. Wysokość środków do realizacji wynosi 130 tys. złotych. 

Laureaci poprzedniego konkursu

To już kolejny konkurs w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego. W 2016 roku, m.in. dzięki zaangażowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w promocję konkursu oraz w prace jury, wyłoniono trzech laureatów:

  • „Rock and Roll Eddie”, reż. Tomasz Szafrański, producent: Dogoda Media Sp. z o.o.,
  • „Czarna dama”, reż. Bartek Tryzna, producent: Mucha Na Dziko s.c.,
  • „17 dni, które zadecydowały o Polsce”, reż. Leszek Staroń, producent: STS Media TV Sp. z o.o.

Informacja prasowa 

11.04.2017