Międzynarodowy Festiwal Filmowy Regiofun

W dniach 17-21 listopada odbędzie się w Katowicach pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Regiofun. Ideą imprezy jest propagowanie działalności Regionalnych Funduszy Filmowych oraz filmów, które powstają przy ich wsparciu, jak również promowanie Województwa Śląskiego jako miejsca atrakcyjnego pod kątem produkcji filmowych.

 

Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane trzy sekcje konkursowe (fabuła, dokument, animacja) oraz sekcje pozakonkursowe. Wszystkie filmy konkursowe zostały wyprodukowane przy wsparciu Regionalnych Funduszy Filmowych, a oceniać je będzie międzynarodowe jury.

 

W każdej kategorii wyłonieni zostaną trzej laureaci. Swoją retrospektywę podczas festiwalu będzie miał belgijski fundusz Wallimage Film Fund. W programie jest również miejsce na promocję śląskich twórców. W ramach sekcji „Celuloid, Człowiek, Cyfra”, będącej kontynuacją festiwalu pod tą samą nazwą, którego cztery edycje odbyły się w latach 2006-2009, odbędzie się retrospektywa Andrzeja Fidyka.

 

Ważnym punktem programu wydarzeń branżowych, towarzyszących 1. MFF REGIOFUN, będzie konferencja „Regionalne Fundusze Filmowe w Europie”, podczas której przedstawiciele funduszy z Polski i Europy zaprezentują swoją ofertę, dokonania i możliwości współpracy. Prezentacja każdego funduszu potrwa około 10 minut, organizatorzy przewidują udział 10 funduszy z Polski i Europy. Ponadto podczas konferencji zostanie zainaugurowana działalność Silesia Film Commission.

 

W programie festiwalowym nie zabraknie wydarzeń branżowych, skierowanych do gości Festiwalu – producentów i przedstawicieli Regionalnych Funduszy Filmowych z Polski i Europy. Jednym z gości konferencji będzie Cass Warner, wnuczka Braci Warner, założycielka firmy Warner Sisters, reżyserka i producentka filmowa.

 

Patronat honorowy nad Festiwalem objął Parlament Europejski. Działające na szeroką skalę w większości państw europejskich – Regionalne Fundusze Filmowe, umożliwiają samorządom lokalnym i regionalnym aktywną promocję miast i regionów, jednocześnie wspierając rodzimą kinematografię. Przełomowym rokiem dla regionalizacji produkcji filmowej w Polsce był rok 2008, w którym do życia powołano prowadzony przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” Śląski Fundusz Filmowy. Obecnie na terenie Polski aktywnie działa 9 Regionalnych Funduszy Filmowych i trwają zaawansowane prace nad powołaniem 3 kolejnych.

 

Więcej informacji o 1. MFF Regiofun wkrótce na stronie www.regiofun.eu.

 

Informacja prasowa

26.10.2010