Międzynarodowy Fundusz Filmowy w Krakowie - nabór

Rusza nabór do pierwszego Konkursu w ramach Międzynarodowego Funduszu Filmowego w Krakowie (Krakow International Film Fund). Termin zgłoszeń upływa 25 maja 2015 roku.

Międzynarodowy Fundusz Filmowy w Krakowie

Międzynarodowy Fundusz Filmowy w Krakowie jest nowym narzędziem służącym kooperacji międzynarodowej. Jego celem jest rozwój współpracy europejskiego sektora audiowizualnego z pozostałymi krajami świata poprzez współfinansowanie międzynarodowych koprodukcji. Powołanie nowego Funduszu jest kolejnym etapem rozwoju działalności Krakow Film Commission, dzięki czemu wzmocniona zostanie pozycja Krakowa na rynku produkcji filmowej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Koprodukcja związana z Krakowem

Celem Konkursu realizowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Filmowego w Krakowie jest współfinansowanie międzynarodowych koprodukcji przeznaczonych przede wszystkim do dystrybucji kinowej i rozwój współpracy europejskiego sektora audiowizualnego z pozostałymi krajami. Warunkiem aplikowania do Konkursu jest powiązanie produkcji z Krakowem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu oraz udział przynajmniej dwóch producentów z różnych krajów.

Wsparcie produkcji filmowej zgodnie z Regulaminem Konkursu ma formę wkładu finansowego na rzecz wnioskodawcy. Przyznany wkład finansowy wyrażony jest w kwocie brutto. Wydatkowanie wkładu musi mieć miejsce na terenie Miasta Krakowa.

Projekt aplikujący o dofinansowanie podlegać będzie ocenie ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej według następujących kryteriów:

 • walorów artystycznych projektu;
 • walorów poznawczych i estetycznych projektu, ich znaczenia dla utrwalenia pozytywnego wizerunku Krakowa;
 • wysokości kwoty wydatkowanej na terenie Krakowa;
 • wykorzystania plenerów charakterystycznych dla Krakowa;
 • powiązania produkcji z Krakowem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu;
 • spodziewanego wpływu na rozwój współpracy europejskiego sektora audiowizualnego z pozostałymi krajami świata;
 • spodziewanego efektu ekonomicznego projektu;
 • atrakcyjności projektu, w szczególności pod kątem możliwego zainteresowania widowni kinowej i telewizyjnej;
 • sposobu dystrybucji filmu, w szczególności z uwzględnieniem dystrybucji zagranicznej;
 • dotychczasowego dorobku wnioskodawcy i reżysera, w tym rezultatów artystycznych i ekonomicznych poprzednich produkcji;
 • udziału dwóch koproducentów z dwóch różnych krajów świata, przy czym preferowane będą koprodukcje, w które zaangażowani są: jeden koproducent z kraju uczestniczącego w programie MEDIA Kreatywna Europa oraz jeden koproducent z kraju niebędącego członkiem Eurimages.

Rada Programowa

Wnioski oceniane będą przez Radę Programową powołaną przez Kierownika Generalnego ds. Produkcji Filmowych Krakow Film Commission. W tegorocznej edycji Radę Programową reprezentować będzie do trzech ekspertów. Wśród nich zasiądzie m.in. Anna Trzebiatowska, Dyrektor Artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego PKO Off Camera.

Krakowskie Biuro Festiwalowe obok powołanego w 2009 roku Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie jest operatorem także nowopowstałego Międzynarodowego Funduszu Filmowego w Krakowie.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie: www.film-commission.pl

Informacja prasowa

22.04.2015