Międzynarodowy projekt ThinkFilM

Filmoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny podejmują współpracę z czeskim zespołem badawczym, tworzonym przez studentów Uniwersytetu Karola w Pradze. W ramach programu Erasmus+, strony przystępują do realizacji międzynarodowego projektu ThinkFilM, który ma na celu przyjrzenie się sposobom edukacji filmowej w Polsce, Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zebrane doświadczenia mają posłużyć w stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki filmowo-edukacyjnej w Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego (Národní filmové muzeum – NaFilM).

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest refleksja nad sposobami prowadzenia edukacji filmowej w Polsce. Przedmiotem zainteresowania uczestników projektu będzie to, jak o filmie uczy się w szkołach, na uczelniach wyższych, w domach kultury, w kinach, muzeach i na festiwalach filmowych. Przedmiotem refleksji staną się także sposoby wykorzystywania filmu jako narzędzia edukacji. W trakcie projektu zaplanowano regularne spotkania wszystkich członków projektu, międzynarodowe spotkania przedstawicieli wszystkich zespołów i połączenia konferencyjne pomiędzy grupami partnerskimi (poprzez Skype’a) i komunikację e-mail. Wśród założeń projektu znajduje się:

  • opracowanie różnych podejść do formalnej i nieformalnej edukacji filmowej w całej Europie;
  • połączenie pracy kilku grup partnerskich pozwalające na wymianę doświadczeń na forum międzynarodowym;
  • udostępnienie wyników badań szerokiemu gronu odbiorców.

Zamierzone efekty

Oczekiwane wyniki projektu, to m.in.:

  • recenzowana publikacja naukowa dotycząca metod wykorzystywanych w edukacji filmowej w Polsce;
  • publiczna prezentacja wyników;
  • poprawa jakości edukacji filmowej;
  • poszerzenie oferty edukacji filmowej o innowacyjne rozwiązania;
  • nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy stronami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie.

Strony projektu

Więcej informacji i kontakt dla chętnych

Informacje o projekcie: www.nafilm.org/en.

Informacje o spotkaniach: www.facebook.com/filmoznawczo.

Chętni do wzięcia udziału w projekcie mogą przyjść na spotkanie Koła Naukowego Filmoznawców lub proszeni są o kontakt z Katarzyną Figat: kfigat@chopin.edu.pl.

Na podstawie informacji prasowej 

15.12.2015