Mikrobudżety: nabór dokumentów

W ramach Priorytetu Produkcja Filmów Fabularnych Pełnometrażowych-Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” debiutanci, którzy nie ukończyli studiów reżyserskich, ale planują ubiegać się o dofinansowanie PISF, mogą już składać dokumentację potwierdzającą ich dorobek artystyczny.

W ramach Priorytetu Produkcja Filmów Fabularnych Pełnometrażowych- Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” trwa nabór dokumentów potwierdzających dorobek artystyczny młodych debiutantów, którzy nie ukończyli studiów reżyserskich, ale mogą wykazać się udokumentowaną twórczością filmową.

Program „Pierwszy Film” skierowany jest do debiutantów – przede wszystkim do absolwentów wydziałów reżyserii szkół filmowych, ale także do pozostałych młodych twórców, którzy mogą wykazać się potwierdzonym dorobkiem filmowym.

Reżyser, który nie posiada dyplomu ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia na wydziale reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej powinien dostarczyć do 31 października br. swój dorobek twórczy. Po rozpatrzeniu dokumentów Instytut wydaje zgodę na złożenie wniosku o dotację.

W pakiecie zawierającym materiały służące do potwierdzenia dorobku reżysera debiutanta powinny znajdować się:

  • CV reżysera/ki,
  • materiały audiowizualne na nośniku cyfrowym,
  • metryka zawierająca podstawowe informacje o załączonych plikach audiowizualnych, czyli: tytuł, metraż, rok produkcji, imiona i nazwiska twórców, dane o eksploatacji dzieła, informacje o nagrodach itd.

Powyższe dokumenty mogą zostać złożone przez reżysera lub producenta, natomiast wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko producent.

Wymagany dorobek twórczy można dostarczyć osobiście do siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Reżyserzy, którzy ukończyli co najmniej studia I-go stopnia na wydziale reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej nie muszą wcześniej przedstawiać swojego dorobku.

Termin naboru wniosków planowany jest na drugą połowę listopada. Ostateczna data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie.


24.10.2019