Mikrobudżety: termin składania wniosków

W drugiej połowie listopada w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu V Produkcja Filmów Fabularnych Pełnometrażowych – Mikrobudżetowych „Pierwszy Film”.

Wnioski w ramach Priorytetu V Produkcja Filmów Fabularnych Pełnometrażowych – Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” można składać w terminie od 15 do 25 listopada poprzez internetowy system składania wniosków (https://wnioski.pisf.pl). Wniosek złożony elektronicznie należy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym dostarczyć do siedziby Instytutu lub wysłać pocztą.

Priorytet przeznaczony jest dla filmów pełnometrażowych trwających minimum 72 minuty. Przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Priorytetu „Pierwszy Film” powstaną we współpracy z ogólnopolskim nadawcą telewizyjnym. Otrzymanie dofinansowania w ramach Priorytetu oznacza zgodę na zawarcie umowy koprodukcyjnej i licencyjnej z nadawcą. Nadawca telewizyjny zobowiąże się do eksploatacji dofinansowanego filmu. Priorytet zakłada brak możliwości udziału innych, dodatkowych koproducentów lub inwestorów filmu.

W ramach priorytetu realizowane będę filmy o stałym budżecie 700 tys. zł., w tym 85 proc. będzie pochodzić z dotacji PISF, 10 proc. od nadawcy i 5 proc. wkładu własnego producenta.

Wszystkie dodatkowe warunki, które musi spełnić producent, zawarte są w Programach Operacyjnych na rok 2019 dostępnych na stronie www.pisf.pl


08.11.2019