Mini-Meet: Recoupment plan w produkcji filmowej

30 sierpnia odbędzie się spotkanie „Mini-Meet: Recoupment plan w produkcji filmowej” – praktyczne ćwiczenia na umowie, w ramach szkoleń Sprawna Produkcja 2018.  Ćwiczenia poprowadzą mec. Krzysztof Czyżewski i Alicja Grawon-Jaksik.   

Mini-Meet „Recoupment Plan w produkcji filmowej – najczęstsze modele podziału przychodów i zysków. Ćwiczenia”

W trakcie spotkania uczestnicy będą rozmawiać o tym:

  • czym jest recoupment plan;
  • w jaki sposób można go rozpisać;
  • jakie są jego najczęstsze modele (w tym przykłady zagraniczne);
  • przećwiczą różne warianty.

Prowadzący

Mec. Krzysztof Czyżewski z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy. Wspólnik, adwokat, od kilkunastu lat zajmujący się prawem własności intelektualnej. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki, IT, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Drugi główny obszar praktyki Krzysztofa Czyżewskiego to prowadzenie sporów sądowych, w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego.

Alicja Grawon-Jaksik. Dyrektor KIPA (obecnie na urlopie macierzyńskim). Od 2007 roku zawodowo związana z branżą filmową. Absolwentka WRiTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Organizacji Produkcji Filmowo-Telewizyjnej), doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2011-2013 reprezentantka Ministra Kultury w Komitecie Programu MEDIA UE w Brukseli, członek Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Kiedy?

30.08 (czwartek), godz.11.00 – 14.00.

Gdzie?

W siedzibie KIPA, ul. Chełmska 21 bud. 28c.

Dla kogo?

Dla maksymalnie 12 producentów – zarówno członków KIPA, jak i podmiotów niezrzeszonych (w przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy dokonają selekcji).

Mini-Meet bazuje na konkretnych case studies, stąd planowana kameralna grupa uczestników.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres biuro@kipa.pl, do poniedziałku 27 sierpnia, w temacie maila, wpisując: MINI-MEET.

Formularz można pobrać na stronie: http://kipa.pl/mini-meet-recoupment-plan-w-produkcji-filmowej-30-08-2018/

Warsztaty Mini-Meet odbywają się dzięki dofinansowaniu PISF – Polskiego Instytut Sztuki Filmowej,  w ramach całorocznego cyklu szkoleń i warsztatów producenckich „KIPA Sprawna Produkcja”.

Informacja prasowa


21.08.2018