Minister Kultury dofinansuje animacje

Powstanie nowy Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetem 2 mln zł, do którego aplikować będą mogli twórcy filmów animowanych.

Minister Kultury dofinansuje animacje

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zapowiedział stworzenie programu podczas spotkania z animatorami i przedstawicielami Telewizji Polskiej, które odbyło się 24 września 2012. Projekt ma na celu zażegnanie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się twórcy animacji, w związku z malejącym zainteresowaniem polskimi produkcjami filmowymi dla dzieci i młodzieży. Szczegóły nowej możliwości pozyskiwania przez animatorów funduszy w ramach Programów Ministra zostaną ogłoszone do końca listopada.

Dodatkowe wsparcie dla twórców animacji

Dotychczas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie współfinansowało bezpośrednio produkcji filmowych. Dofinansowania tego typu przekazywane były przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w planach na 2012 rok przeznaczył na dofinansowanie produkcji i rozwoju projektów filmów animowanych ponad 15 mln zł.

 

Źródło informacji: www.mkidn.gov.pl.

 

Na podstawie informacji źródłowej opracowała Paulina Bez

25.09.2012