Mistrzowie i odkrycia współczesnego dokumentu – zapisy

Trwają zapisy na kurs Mistrzowie i odkrycia współczesnego dokumentu, prowadzonego w ramach Akademii Filmu Dokumentalnego we Wrocławiu.

Program

Każde zajęcia składają się z wykładu wprowadzającego w tematykę filmu i twórczość reżysera, projekcji filmu i dyskusji po seansie. Program jest skierowany przede wszystkim do studentów oraz osób zainteresowanych kinem dokumentalnym. Lista filmów znajduje się na stronie: http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/wro/.

Przedmiot ponadprogramowy dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski honoruje przedmiot jako ponadprogramowy. Uczelnia zobowiązuje się do uznawania zaświadczeń potwierdzających zaliczenie kursu Akademii na ocenę i uzyskanie punktów ECTS. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się je jednak w suplemencie do dyplomu.

Aby zaliczyć zajęcia należy wykazać minimum 10 obecności oraz zdać test pisemny. Liczba ECTS: 3.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godzinach 17:00-20:00, w Dolnośląskim Centrum Filmowym, sala Lalka. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego.

Zapisy i cena

Zapisy: a.dokumentalna.wro@gmail.com.

Cena karnetu za semestr wynosi 150 zł (do kupienia w kasach DCF). Bilety na pojedyncze zajęcia kosztują 15 zł (do kupienia w kasach DCF przed seansem, w ramach wolnych miejsc).

Koordynatorem kursu jest Piotr Czerkawski.

Szczegóły na stronie: www.akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/wro/ oraz profilu: https://www.facebook.com/a.dokumentalna.wro.

20.02.2017