Nabór ciągły na 2. edycję Lunchu prawnego

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ogłasza nabór na 2. edycję Lunchu prawnego.

Lunch prawny

Projekt został zainicjowany przez Izbę w 2015 r. jako uzupełnienie serii warsztatów prawno-finansowych KIPA. Lunch Prawny to blok cyklicznych, indywidualnych konsultacji z prawnikiem prowadzonych w formie krótkich spotkań („speed dating”)  pozwalających na wyjaśnienie faktycznych problemów i konkretnych wątpliwości związanych z bieżącą działalnością producentów i innych uczestników rynku audiowizualnego. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału zostanie wybranych pięciu uczestników, przy czym jednorazowa sesja trwać będzie max. 25 minut. W projekt zaangażowany jest adwokat Krzysztof Czyżewski z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy.

Nabór ciągły

Nabór na 2. edycją Lunchu prawnego jest ciągły – zgłoszenia można przesyłać od marca do grudnia 2016 r. Natomiast konsultacje odbywać się będą regularnie raz w miesiącu – o terminie spotkania uczestnicy zostaną poinformowani przez KIPA indywidualnie drogą mailową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych uczestników, chętni spoza Warszawy po zakwalifikowaniu się na Lunch prawny będą mieli możliwość telekonferencji z prawnikiem w ramach konsultacji.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia swojego udziału należy zapoznać się z zasadami naboru, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres e-mail: biuro@kipa.pl z dopiskiem „Lunch prawny”. O zakwalifikowaniu do projektu uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze KIPA, tel. (22) 840 59 01. W przypadku potrzeby przedstawienia na spotkaniu konkretnych dokumentów wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, biuro KIPA skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Lunchu prawnym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zasady naboru oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: audiowizualni.pl.

30.03.2016