Nabór do Akceleratora KIPA

Do 16 maja b.r. trwa nabór młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego do programu pilotażowego Akcelerator KIPA, organizowanego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Celem projektu jest budowa i  koordynacja profesjonalnego centrum informacyjno-kompetencyjnego służącego zwiększeniu dynamiki rozwoju małych, niezależnych firm. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czym jest Akcelerator KIPA?

Projekt ma charakter ogólnopolski i oparty jest na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany „know-how” w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań. Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. Kierownikiem projektu Akceleratora jest Alicja Grawon-Jaksik, Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Dla kogo jest ten program?

Akcelerator KIPA przeznaczony jest dla niezależnych przedsiębiorców do ukończenia 30. roku życia związanych z branżą kreatywną (w szczególności audiowizualną) lub osób fizycznych wchodzących na rynek pracy, tj. absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy.

Zarys programowy

Projekt składa się z 3 głównych komponentów:

  • budowanie kompetencji i sieci kontaktów biznesowych w trakcie cyklu 6 spotkań warsztatowych (poza siedzibą KIPA), z których część zostanie zrealizowana według opracowanego przez Izbę harmonogramu, natomiast pozostałe będą odpowiedzią na projekty i propozycje zgłaszane przez uczestników Akceleratora;
  • mentoring – każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z wybranym specjalistą;
  • networking – nawiązywanie kontaktów branżowych z doświadczonymi przedstawicielami sektora AV w ramach comiesięcznych spotkań w siedzibie KIPA, podczas których uczestnicy spotkają się z sekcjami zrzeszonymi w Izbie, w tym z Sekcją Młodych Producentów, Sekcją Regionalnych Funduszy Filmowych, Sekcją Producentów Dokumentalnych i członkami Zarządu KIPA. Kontakty te nie tylko umożliwią poznanie branży audiowizualnej „od kuchni”, lecz przede wszystkim stworzą uczestnikom realną szansę na nawiązanie przyszłej współpracy.

Harmonogram

  • 20 kwietnia 2017 – Rozpoczęcie rekrutacji
  • 16 maja 2017 – Zakończenie rekrutacji
  • 21 maja 2017 – Poinformowanie wybranych uczestników
  • 25 maja 2017 – Początek programu akceleracyjnego
  • 31 grudnia 2017 – Zakończenie programu akceleracyjnego

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  w czwartek, 25 maja b.r. o godz. 11:00 w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 b. 28c w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. selekcji kandydatów oraz warunków i kosztu uczestnictwa (w tym formularz zgłoszeniowy do pobrania), dostępne są na stronie: www.kipa.pl.

Dodatkowe pytania można kierować do koordynatorów Akceleratora – Aleksandry Kapłon (aleksandra.kaplon@kipa.pl) oraz Macieja Dopierały (maciej.dopierala@kipa.pl).

Informacja prasowa

25.04.2017