Nabór do funduszu HBF+Europe 2018

Do 1 kwietnia można zgłaszać wnioski o wsparcie z programu Hubert Bals Fund+Europe. O wsparcie mogą ubiegać się producenci koprodukcji mniejszościowych. Przedstawiciele funduszu zachęcają producentów z Polski do składania wniosków o dofinansowanie w ramach HBF+Europe.

HBF+Europe nabór do 1 kwietnia

Celem programu jest wsparcie międzynarodowych koprodukcji fabularnych, w których powstawanie zaangażowany jest przynajmniej jeden europejski i jeden producent spoza Europy. Na wsparcie w ramach tego schematu mogą liczyć szczególnie twórcy pierwszego i drugiego filmu. Jest on jednak otwarty także dla bardziej doświadczonych twórców. Każdy z wybranych 5 projektów otrzyma wsparcie produkcyjne w wysokości 52 tys. euro.

Hubert Bals Fund

Hubert Bals Fund jest inicjatywą związaną z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Rotterdamie. Fundusz powstał, aby wspierać finansowo ambitne filmy utalentowanych twórców z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i wybranych krajów Europy Wschodniej. W ciągu 25 lat działania funduszu ponad 1000 projektów z ponad 100 krajów otrzymało wsparcie HBF.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.iffr.com/HBF.

Informacja prasowa


31.01.2018