Nabór do kolejnej edycji Wytwórni Scenariuszy

Trwa nabór do kolejnej edycji Wytwórni Scenariuszy – projektu edukacyjnego Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznawanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową.

Najlepsi z najlepszych

Wśród wykładowców m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński. Dodatkowo w ubiegłych latach, w ramach wykładów mistrzowskich Wytwórnię Scenariuszy odwiedzili Juliusz Machulski, Cezary Harasymowicz, Krzysztof Zanussi, Ilona Łepkowska, Maciej Wojtyszko, Krzysztof Magowski, Janusz Zaorski, Krzysztof Rak, Krzysztof Rogulski, Michał Komar, Krzysztof Piesiewicz i wielu innych.

Lokalizacja

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmska 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.

Efektywność

Grupa słuchaczy jest podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy współpracują z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad pisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz jest doskonalony według zasady be own scripts-writer przez słuchacza, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mają charakter wytycznych.

Dwa moduły nauki

Kurs ma dwa stopnie, prowadzone równolegle: kompletny kurs roczny dla początkujących oraz kurs roczny dla średnio-zaawansowanych przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja na właściwy moduł nauki odbędzie się w październiku 2017 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do dnia 30.09.2017 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws@wfdif.com.pl.

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów to 6.10.2017r przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie kompletu dokumentów w tym terminie na adres siedziby WFDiF.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.wfdif.com.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja prasowa 

23.08.2017