Nabór do nowej edycji programu Ekran+ 2019

EKRAN+ wspierany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa Komponentu MEDIA, jest wspólnym projektem Wajda Studio and Szkoły Wajdy, Focal (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu Filmowego, Chorwackiego Funduszu Audiowizualnego, Litewskiego Centrum Filmowego ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na czym polega EKRAN+?

EKRAN+ to 22 dniowy projekt, przede wszystkim skierowany do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, oparty na profesjonalnym programie szkoleniowym, skupiający się na wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Wizualizacja przyszłego filmu jest opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników i realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.

Program EKRAN+ obejmuje:

  • rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
  • przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
  • zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
  • montaż;
  • ewaluację; Grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen.

Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) organizatorzy kursu oferują wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.

Co mogę osiągnąć dzięki EKRAN+?

Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) może być traktowana przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i zostać użyta podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.

Ile kosztuje udział w EKRAN+?

Udział w EKRAN+ jest bezpłatny.

Tutorzy programu EKRAN+

Zespół opiekunów kursu składa się z profesjonalistów z całej Europy. Wśród nich: Wojciech Marczewski dyrektor Programu EKRAN+, Paweł Pawlikowski, Jerzy Zieliński (Polska), Krzysztof Zanussi (Polska), Ildiko Enyedi (Węgry), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Udayan Prasad, Marilyn Milgrom, Margaret Glover (Anglia), Denijal Hasanovic (Bośnia) oraz Volker Schloendorff (Niemcy).

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści / reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak mogę aplikować do EKRAN+?

Wszyscy aplikanci proszeni są o REJESTRACJĘ ONLINE za pomocą formularza na stronie www.ekranplus.eu oraz wysyłkę drukowanych kopii dokumentów i podpisanego formularza zgłoszeniowego przed  1 grudnia 2018 na adres:

EKRAN+

Wajda Studio | Wajda School

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jak będzie zorganizowany program szkoleniowy EKRAN+?

EKRAN+ jest podzielony na trzy sesje – każda po 4-9 dni oraz dodatkową, dwudniową sesję Follow-up.

  • Sesja 1- 4-7 Marca 2019 : Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

To wizualna rozgrzewka i wprowadzenie do zadań praktycznych. Sesja rozpoczyna się od grupowej analizy treatmentów i dwóch scen, które mają zostać nakręcone przez uczestników podczas następnych sesji. Kolejnym punktem sesji jest wizualna prezentacja uczestniczących projektów i próba wyobrażenia sobie przyszłych filmów oraz znalezienia sposobu podzielenia się swoją wizją z innymi. Na koniec sesji uczestnicy odbywają spotkanie z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania się do zdjęć na 2. sesji.

  • Sesja 2 – 10-28 Kwietnia 2019: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

Sesja skupiona na produkcji scen z projektów uczestników z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Po realizacji scen grupa analizuje napisane sceny ze swoimi opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Pre-produkcja scen obejmuje strategie reżyserskie, wybór lokacji, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z zespołów dostaje czas na próby z aktorami, jeden dzień zdjęciowy i jeden dzień montażu. Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

  • Sesja 3 – 10-18 Czerwca 2019: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci (opcjonalnie)

Każdy z zespołów ma możliwość zaproszenia operatora oraz dwóch aktorów ze swojego rodzimego kraju do realizowanej sceny ze scenariusza (w języku oryginalnym). Nacisk położony jest na poszukiwania specyficznego sposobu obrazowania, by osiągnąć pożądany ton i atmosferę filmu. Uczestnicy będą testować wizualny potencjał kadrowania i oświetlenia w ćwiczeniu „Malowanie światłem”. Po grupowej analizie scen uczestników przewidziana jest dyskusja z opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Sesja kończy się podsumowaniem rozwoju projektu oraz ewaluacją, pokazem i dyskusją na temat wyprodukowanych scen.

  • EKRAN+ sesja Follow-up (opcjonalna) – 2 dni w Grudniu 2019 : Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.

Uczestnicy wracają by po raz ostatni skonsultować treatment/scenariusz i wyznaczają kierunki dla zaawansowanego developmentu.

Wybrani do udziału w kursie reżyserzy i ich zespoły zostaną nagrodzeni stypendiami pokrywającymi koszty czesnego i zakwaterowania. Koszty podróży pokrywają uczestnicy kursu.

Wajda Studio i Szkoła Wajdy — koordynatorzy EKRAN+ zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez wcześniejszych konsultacji.

Więcej informacji na temat programu EKRAN+: www.ekranplus.eu, www.facebook.com/EKRANprogramme

Informacja prasowa


19.10.2018