Nabór do priorytetu: filmy nowatorskie

20 maja 2019 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz pierwszy w historii uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie produkcji filmów nowatorskich i niekonwencjonalnych.

Program przeznaczony jest dla pełnometrażowych filmów fabularnych oraz pozostałych gatunków i metraży (z wyłączeniem krótkometrażowych filmów dokumentalnych) gdzie planowane jest zastosowanie nowatorskich technik realizacji (m. in. VR), a także filmów niekonwencjonalnych w formie, np. multimedialne filmy do kin, których kolejnym polem eksploatacji jest galeria sztuki.

Składane wnioski muszą być zgodne z kryteriami określonymi Ustawą o kinematografii i Rozporządzeniem Ministra Kultury, dlatego muszą mieć przypisany gatunek, a także wyczerpujący opis nowatorskości przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy mają możliwość aplikowania do tego priorytetu z równoczesnym ubieganiem się (na podstawie osobnego wniosku) o dofinansowanie z innego priorytetu, a także aplikowanie o wsparcie projektu, który posiada już ważną promesę Dyrektora PISF przyznaną z tytułu innego priorytetu (w żadnym wypadku łączne dofinansowanie nie może przekroczyć limitów określonych w Rozporządzeniu Ministra). Można zatem złożyć wniosek:

  1. tylko do priorytetu: filmy nowatorskie;
  2. do priorytetu: filmy nowatorskie i – równocześnie – do innego priorytetu (właściwego dla rodzaju filmowego danego przedsięwzięcia);
  3. do priorytetu: filmu nowatorskie – na projekt, który posiada już ważną promesę dofinansowania.

Projekty, które mają już podpisaną umowę z PISF lub są już rozliczone – nie będą przyjmowane.

Aplikowanie do tego priorytetu obliguje do spotkania z, oceniającą wnioski, komisją ekspercką, celem prezentacji proponowanego materiału. Ze względu na charakter i specyfikę priorytetu – pitching odbędzie się w siedzibie PISF, jednak na własnym sprzęcie i akcesoriach wnioskodawców, tj. wnioskodawca ma obowiązek w trakcie spotkania zapewnić członkom komisji pełny podgląd i możliwość weryfikacji materiału audiowizualnego, np. w przypadku techniki 3D i VR – wyświetlacz, okulary, itp.    

Nabór rozpocznie się 20 maja i potrwa do 27 maja 2019 roku.

Więcej informacji na temat priorytetu, limitów dofinansowań, zasad i terminów naboru znajduje się Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2019: www.pisf.pl/wp-content/uploads/migrated/dokumenty/po_2019/Programy_Operacyjne_PISF_2019.pdf


07.05.2019