Nabór do szóstej edycji „Wytwórni Scenariuszy”

Do 5 października 2018 roku trwa rekrutacja do szóstej edycji studium scenariopisarskiego „Wytwórnia Scenariuszy” w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Nauka w ramach szóstej edycji Wytwórni Scenariuszy będzie trwała rok  (od października 2018 do końca maja 2019 r.), w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji – spotkań. System intensywnych trzydniowych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota, w godz. 10-18, z godzinną przerwą obiadową 14-15) umożliwi rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwoli pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest odpłatna.

Kurs ma dwa stopnie, prowadzone równolegle: kompletny kurs roczny dla początkujących oraz kurs roczny dla średnio-zaawansowanych przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja na właściwy moduł nauki odbędzie się w październiku 2018 roku. Absolwenci każdego z kursów otrzymają dyplomy, po napisaniu ( i zaakceptowaniu przez komisję złożoną z wykładowców stałych WS) swoich scenariuszy, których kształt, forma i objętość będzie uzgodniona z opiekunami artystycznymi w trakcie nauki.

Absolwenci pierwszego rodzaju kursu (dla początkujących), mogą poprzestać na dyplomie lub aspirować bez żadnych egzaminów wstępnych na kolejny rok – dla średnio-zaawansowanych, gdzie oprócz nauki scenariopisarstwa pojawią się zajęcia pokrewne, towarzyszące (np. nauka script-doctoringu, kurs stosowania właściwego oprogramowania komputerowego itp.). Zasadniczym okresem nauki jest kurs roczny od października do maja.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów. Najlepsze teksty zaliczeniowe będą promowane i kierowane do dalszego rozwoju (developmentu) i do produkcji przez WFDiF.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na słuchaczy znajdują się na stronie: www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy

Projekt Wytwórnia Scenariuszy jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja prasowa

 


07.09.2018