Nabór do "Wytwórni Scenariuszy"

Do 31 sierpnia 2013 trwa nabór do „Wytwórni Scenariuszy” – studium scenopisarskiego, które jest projektem Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Kurs warsztatowy

„Wytwórnia Scenariuszy” to kurs warsztatowy mający na celu rozwinięcie predyspozycji słuchaczy, nauki posługiwania się narzędziami pisarskimi, doskonalenie własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową. Udział w kursie jest odpłatny.

Zajęcia w małych grupach

Grupa słuchaczy zostanie podzielona na trzy kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu. Zajęcia poprowadzą m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski oraz Maciej Karpiński.

2 lata nauki

Uczestnicy kursu będą również analizować filmy w sali projekcyjnej w trakcie wykładów mistrzowskich zaproszonych gości i poznają tajemnice związku scenariusza z jego praktycznym funkcjonowaniem poprzez m.in. wizyty na planie zdjęciowym i w montażowni. Nauka warsztatu scenarzysty będzie trwała 2 lata, w cyklu comiesięcznych trzydniowych spotkań.

Dyplom i scenariusz

Efektem końcowym szkolenia będzie uzyskanie dyplomu, oraz gotowy, napisany przez słuchacza i konsultowany artystycznie przez opiekuna, scenariusz filmu fabularnego lub projekt serialu telewizyjnego, do których autorskie prawa majątkowe przez okres pięciu lat będzie posiadać WFDiF.

24 słuchaczy

Zajęcia „Wytwórni Scenariuszy” rozpoczną się w semestrze jesienno-zimowym 2013/14 i będą się odbywać w siedzibie WFDiF przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie. Liczba słuchaczy I roku jest ograniczona do około 24 osób. O przyjęciu zdecyduje komisja egzaminacyjna powołana w trybie roboczym przez dyrektora WFDiF.

Własna twórczość literacka

Kandydatem na słuchacza Wytwórni Scenariuszy może być każdy, kto legitymuje się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne) i przedstawi fragment własnej twórczości literackiej o objętości nieprzekraczającej dwudziestu stron maszynopisu napisanego po polsku. Zgłaszane teksty nie mogą być utworami poetyckimi.

Zgłoszenia wstępne do 31 sierpnia

Wstępne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2013 drogą elektroniczną pod adresem: ws@wfdif.pl. Osoby zgłaszające się, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Następnie do dnia 20 września 2013 trzeba będzie dostarczyć do siedziby WFDiF: kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz zdjęcia twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego.

 

Więcej informacji na stronie WFDiF: www.wfdif.com.pl.

 

Informacja prasowa

26.08.2013