Nabór filmów do 1. edycji FF Nowe Kino – Nowy Sącz

1 września 2016 roku ruszył nabór filmów do 1. edycji Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz. Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku w Nowym Sączu.

Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz

to konkursowy przegląd krótkometrażowej filmowej twórczości fabularnej, otwarty na wszelką twórczość filmową poczynając od filmów, które powstały w szkołach filmowych, na offowej twórczości kończąc.

Program Festiwalu, pod dyrekcją artystyczną Roberta Glińskiego, to przede wszystkim konkurs krótkometrażowych filmów fabularnych zwieńczony nagrodami finansowymi ufundowanymi przez miasto Nowy Sącz.

Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta Nowego Sącza  i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.

Zgłoszenie filmu do konkursu

Aby dokonać zgłoszenia filmu należy, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wypełnić formularz zgłoszeniowy filmu, przesłać go na nowekino@mok.nowysacz.pl, a następnie wydrukować, podpisać i w formie papierowej wysłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

Al. Wolności 23

33 – 300 Nowy Sącz

z dopiskiem „Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz”

Formularz należy przesłać do dnia 14 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wpłynięcia zgłoszenia na adres poczty elektronicznej).

Regulamin oraz skład Jury dostępne są na stronie Festiwalu: www.nowekino.nowysacz.pl.

Informacja prasowa

06.09.2016