Nabór filmów do 6. edycji Look For Fund

Do 30 września trwa nabór zgłoszeń na forum producentów i pitching, które odbędą się podczas Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun.

Look For Fund

Look For Fund to realizowany w formule 1:1 cykl spotkań producentów i przedstawicieli funduszy filmowych, które owocują nowymi kontaktami, współpracą, a przede wszystkim coraz większą liczbą produkcji filmowych wspieranych przez regiony i miasta. Podczas indywidualnych rozmów producenci uzyskują informacje o warunkach aplikowania oraz realnych szansach na dofinansowanie prezentowanego filmu.

Pitching

W 2014 roku LFF zostało rozszerzone o formułę pitchingu, przed którym uczestnicy forum wezmą udział w profesjonalnym treningu prowadzonym przez Brigittę Manthey z Medienboard Berlin –Brandenburg, a następnie każdy z producentów będzie miał 10-15 minut czasu na prezentację swojego filmu przed gronem zaproszonych gości, a także przed wszystkimi uczestnikami festiwalu posiadającymi akredytację Industry.

Informacje dodatkowe

Spotkanie odbędzie się 23 października 2015, podczas 6. MFPF REGIOFUN w Centrum Sztuki Filmowej – Kino Kosmos. Przeznaczone jest dla wszystkich producentów, szukających finansowania dla swoich filmów, którzy mają swoje projekty na etapie developmentu.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w Forum Look For Fund wystarczy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie: regiofun.pl/formularze/lookforfund. Organizatorzy czekają na projekty na etapie rozwoju. Przy zgłoszeniu należy zaznaczyć, czy zamierzamy uczestniczyć jedynie w spotkaniach 1:1, czy również w pitchingu. Ze zgłoszonych wniosków wybranych zostanie 8, które zaprezentowane zostaną podczas pitchingu, pozostałe trafią do spotkań 1:1. O zakwalifikowaniu projektu do Look For Fund uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Pytania można kierować do Magdaleny Rychły, e-mail: m.rychla@silesiafilm.com.

Więcej informacji: www.regiofun.pl.

10.08.2015