Nabór filmów do konkursów Kameralnego Lata

12. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato prowadzą nabór do dwóch sekcji konkursowych festiwalu. Organizatorzy wybiorą najlepsze polskie filmy krótkometrażowe do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Odrzutowych HYDE PARK. Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja 2019 roku.

Szerokie spektrum społecznych problemów współczesnego świata i aktywne zaangażowanie w tego rodzaju tematykę ze strony twórców filmowych, jak co roku, gwarantuje festiwalowi żarliwe dyskusje, kontrowersyjne tematy i duże emocje. W tym duchu jest realizowany podstawowy cel Kameralnego Lata – promocja młodego polskiego kina i kształtowanie dobrych wzorców społecznych, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze filmowej.

„Po każdej edycji, przekonujemy się o rosnącej randze Kameralnego Lata. Podnosząc niezmiennie poprzeczkę w zakresie poziomu artystycznego, szukamy filmów, które mają głęboki, humanistyczny wymiar, dotykają współczesnych problemów i są w stanie skłonić widzów oraz jurorów do gorącej dyskusji. W Konkursie Głównym oczekujemy filmów, które poruszają, wzruszają lub bawią, ale nigdy nie pozostawiają widza obojętnym” –  podkreśla Ada Bogdziewicz, dyrektor artystyczna festiwalu.

Do Konkursu Głównego można zgłaszać wszelkie formy i gatunki filmowe, trwające nie dłużej niż 40 minut, wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku. Autorami filmów mogą być zawodowi twórcy filmowi, studenci i absolwenci szkół artystycznych oraz filmowcy tworzący poza głównym obiegiem produkcji i dystrybucji audiowizualnej. W jury oceniającym filmy zasiadają wysokiej klasy profesjonaliści związani z branżą filmową. Nagrodą główną w Konkursie jest przyznawany od 2013 roku ZŁOTY ŁUCZNIK.

„Konkurs Główny prezentuje najlepsze polskie filmy krótkometrażowe zrealizowane przez młodych twórców. Co roku jury podkreśla niezwykle wysoki poziom konkursu – zaznacza Ada Bogdziewicz, dyrektor artystyczna festiwalu.

Miejsce dla filmów nieoczywistych, szalonych, eksperymentalnych, które wykraczają poza standardowe kategorie gatunkowe, jak zawsze znajdzie się w Konkursie Filmów Odrzutowych HYDE PARK. Swoje produkcje do udziału w tej sekcji konkursowej mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani. Jedynym ograniczeniem jest czas – proponowane filmy nie mogą trwać dłużej niż 15 minut.

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato organizowany jest we współpracy z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Współorganizatorem wydarzenia są także: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Głównym organizatorem jest FILMFORUM.

Szczegółowe informacje o wymogach formalnych i procedurze zgłoszeniowej znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych na stronie www.kameralnelato.pl

Formularz zgłoszenia filmów znajduje się pod linkiem:

https://kameralnelato.pl/formularz-zgloszeniowy-2019/

Wyniki selekcji zostaną opublikowane na stronie festiwalu do 10 czerwca 2019 roku.

12. edycja Kameralnego Lata odbędzie w dniach 7 – 13 lipca 2019 roku.

Kameralne Lato objęte jest mecenatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Partnerem głównym przedsięwzięcia jest Miasto Radom, partnerem logistycznym KIA Plejada, partnerem technologicznym CANON, partnerami edukacyjnymi: American Corner Radom i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, a partnerami organizacyjnymi: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu, Kino HELIOS i Mazovia Warsaw Film Commission.

Informacja prasowa


10.05.2019