Nabór filmów na 10. edycję RePeFeNe

Trwa nabór filmów na 10. edycję Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego, które w tym roku odbędą się w dniach 18-23 października w Domu Kultury Chwałowice.

 

Można zgłaszać dowolną liczbę niezależnych filmów dokumentalnych, fabularnych i eksperymentalnych, bez względu na ich długość.

Filmy na płytach DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym, opisem filmu, zdjęciami na płycie CD i dowodem wpłaty w wysokości 20 zł za każdy film, należy do 20 września przesłać drogą pocztową na adres:

 

Dom Kultury Chwałowice
ul. 1 Maja 95
44-206 Rybnik
z dopiskiem „X RePeFeNe”

 

O dopuszczeniu filmu do części konkursowej będą decydowały: walory artystyczne, treść filmu, jego estetyka i oryginalność.

 

Wyniki selekcji zostaną ogłoszone do 5 października 2011.

 

Organizatorzy zapraszają autorów filmów zakwalifikowanych do części głównej do uczestnictwa w konkursowym cyklu Prezentacje i towarzyszących mu warsztatach. Każdy konkursowy film może reprezentować dwóch twórców, którzy muszą opłacić akredytacje w wysokości 50 zł od osoby.

 

Organizatorami RePeFeNe są: Dom Kultury Chwałowice, Klub Filmu Niezależnego i Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach.

 

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.repefene.pl.

 

Informacja prasowa

18.08.2011