Nabór filmów na festiwal w Charkowie

Do 25 marca 2013 trwa nabór filmów na 5. Międzynarodowy Festiwal Filmu Krótkometrażowego „Charkowskie Bzy”, który odbędzie się w dniach 17-20 maja 2013 w Charkowie na Ukrainie.

Zgłoś film krótkometrażowy

Filmy na festiwal mogą zgłaszać profesjonalni filmowcy i twórcy, amatorzy. Organizatorzy czekają na filmy krótkometrażowe, nie dłuższe niż 30 minut, które zostały ukończone w 2012 roku. Filmy należy przysyłać na płytach DVD. Uczestnicy muszą zarejestrować się on-line na stronie: sirenfest.net.ua.

Zgłoszenia do 25 marca

Filmy należy zgłaszać do 25 marca 2013. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od organizatorów, autorzy filmów muszą wysłać kopie wymaganych dokumentów i materiałów o filmie na adres: siren.kharkov@hotmail.com. Organizatorzy zapewniają nocleg twórcom zakwalifikowanych filmów.

Więcej informacji o festiwalu na stronie: www.sirenfest.net.ua/en.

 

Informacja prasowa

07.02.2013