Nabór filmów na festiwal Złoty Samorodek

Do 15 lipca potrwa nabór filmów na pierwszą edycję festiwalu „Złoty Samorodek”, który odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2016 w Złotoryi.

Festiwal Filmów Dolnośląskich – „Złoty Samorodek 2016” jest debiutującym przedsięwzięciem. W tym roku odbędzie się pierwsza edycja. Wydarzenie ma na celu prezentację dorobku twórców i realizatorów filmu: fabularnego, dokumentalnego i reklamowego obejmujących w swojej tematyce Dolny Śląsk wraz z jego walorami i aspektami kulturowymi.

Imprezie towarzyszyć będą wystawy: „Polskiego plakatu filmowego” i „Sprzętu kinematograficznego” a także spotkania autorskie z przedstawicielami kinematografii regionalnej oraz prelekcje i wykłady na temat „Roli i znaczenia twórców dolnośląskich w kinematografii polskiej” i „Historii kina dolnośląskiego w okresie powojennym”. W ramach festiwalu odbędą się także prelekcje konkursowe i warsztaty filmowe dla zainteresowanych adeptów sztuki i twórczości filmowej.

Organizatorem festiwalu jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji przy współpracy z Burmistrzem Miasta Złotoryja oraz Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Realizatorem bezpośrednim przedsięwzięcia jest złotoryjskie kino „Aurum” mające swoją ponad 50cio letnia tradycję, działające w strukturze ZOKiR.

Nabór filmów do 15 lipca

Do 15 lipca na festiwal można zgłaszać filmy w trzech kategoriach: film fabularny, film dokumentalny, film reklamowy. Organizatorzy czekają na filmy prezentujące w obrazie i treści wartości kultury: materialnej, społecznej i symbolicznej Dolnego Śląska.

Szczegółowe informacja, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Informacja prasowa

05.05.2016