Nabór filmów na konkurs Powiększenie MFF T-mobile Nowe Horyzonty

Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty po raz kolejny organizuje sekcję konkursową Powiększenie, skierowaną do wrocławskiego środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych. 16. edycja festiwalu odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-31 lipca 2016, a zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 kwietnia.

Promocja twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska

Celem Konkursu Powiększenie jest promocja twórców audiowizualnych z Wrocławia i Dolnego Śląska, jak również ich integracja z polską i zagraniczną branżą filmową. Intencją organizatorów jest stworzenie młodym i niezależnym artystom możliwości zaprezentowania swoich filmów festiwalowej publiczności i mediom oraz nawiązania kontaktów branżowych.

Zgłoszenia

Konkurs jest otwarty dla wszystkich gatunków filmowych – niezależnie od metrażu, oraz dla prac wideo i wideoklipów. Organizatorzy Powiększenia świadomie nie stawiają granic gatunkowych ani metrażowych, aby włączyć do konkursu jak największą liczbę twórców, również tych działających na pograniczu filmu i sztuk wizualnych.

Zgłaszać można filmy nakręcone przez twórców mieszkających lub studiujących na terenie województwa dolnośląskiego, wyprodukowane przez instytucję lub firmę z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego, a także takie, których tematyka w bezpośredni sposób odnosi się do Wrocławia i Dolnego Śląska.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane na stronie festiwalu: www.nowehoryzonty.pl do 15 kwietnia.

Nagrody

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:

  • za najlepszy film w wysokości 10 000 PLN,
  • za najlepszy wideoklip w wysokości 5 000 PLN,
  • oraz nagrodę specjalną dla uczestnika konkursu poniżej 40. roku życia (mieszkającego lub studiującego na Dolnym Śląsku) – roczne stypendium w wysokości 12 000 PLN.

Fundatorem nagród jest Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016.

Organizatorzy festiwalu zapraszają do współpracy również galerie, muzea oraz szkoły artystyczne z regionu, by jak najlepiej wypromować szeroko pojętą twórczość filmową z Dolnego Śląska.

Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępne są na stronie: www.nowehoryzonty.pl.

Kontakt dla filmowców: Ewa Szabłowska, ewa@snh.org.pl.

Informacja prasowa 

05.02.2016