Nabór na 7. edycję Wytwórni Scenariuszy

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ogłasza nabór na 7. edycję Wytwórni Scenariuszy. Rekrutacja potrwa do 4 października 2019 roku.

Wytwórnia Scenariuszy

Studium scenariopisarskie Wytwórnia Scenariuszy to projekt edukacyjny WFDiF  dla kandydatów na scenarzystów w dwóch wariantach: dla początkujących i średniozaawansowanych. Formalnym warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza oraz próbki własnej twórczości (dowolny fragment prozy lub scenariusza), a następnie odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w połowie października.

Nabór do 4 października

Zajęcia zaplanowane są od października 2019 r. do maja 2020 r. (zjazdy trzydniowe każdej grupy w godzinach od 10 do 18 raz w miesiącu, od czwartku do soboty). Spotkania odbywają się w siedzibie WFDiF przy ulicy Chełmskiej 21. W ramach zajęć odbędą się projekcje, wykłady warsztatowe, a także seminaria z opiekunami artystycznymi – uznanymi scenarzystami i reżyserami, takimi jak Jacek Kondracki, Feliks Falk i Sławomir Fabicki. Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane będzie również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.

Kurs ma dwa stopnie, prowadzone równolegle: kompletny kurs roczny dla początkujących oraz kurs roczny dla średnio-zaawansowanych przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja na właściwy moduł nauki odbędzie się w październiku 2019 r. Absolwenci każdego z kursów otrzymają dyplomy, po napisaniu (i zaakceptowaniu przez komisję złożoną z wykładowców stałych WS) swoich scenariuszy, których kształt, forma i objętość będzie uzgodniona z opiekunami artystycznymi w trakcie nauki.

Najlepsze teksty zaliczeniowe będą promowane i kierowane do dalszego rozwoju (dewelopmentu) i do produkcji przez WFDiF.

Projekt Wytwórnia Scenariuszy jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji: www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy


07.06.2019