Nabór na Baltic Event w Tallinie

Baltic Event odbędzie się w dn. 27-30 listopada 2018 roku.  

Producenci zainteresowani współpracą z krajami bałtyckimi proszeni są o zgłaszanie się do PISF.

Preferowani są producenci z projektami o potencjale koprodukcyjnym z krajami bałtyckimi. Prosimy o wypełnienie załączonego formularza wraz z informacjami o stanie zaawansowania projektu, powiązaniach z krajami bałtyckimi.

Festiwal zaprosi 3 producentów z Polski.

Prosimy o zgłaszanie projektów na adres: marzena.cieslik@pisf.pl do dnia 18 października.

Do pobrania:


08.10.2018