Nabór na Documentary Campus Masterschool

Chętni do wzięcia udziału w warsztatach Documentary Campus Masterschool 2015 mają czas na przesłanie zgłoszenia już tylko do 30 listopada.

Documentary Campus Masterschool

Program warsztatów umożliwia co roku 16 filmowcom dostęp do międzynarodowego rynku dokumentalnego. Przez sześć miesięcy reżyserzy i producenci mają szansę pracować nad swoimi projektami pod okiem zaproszonych ekspertów z branży.

Program warsztatów

W czerwcu (podczas Sheffield Doc/Fest), sierpniu i październiku 2015 w różnych europejskich miastach odbędą się trzy intensywne sesje szkoleniowe poświęcone różnym aspektom produkcji filmowej. Tematem warsztatów będą m.in. sposoby opowiadania historii i finansowania, marketing oraz dystrybucja. Uczestnicy poznają techniki pitchingowe, które będą mieć okazję wykorzystać w trakcie publicznego pitchingu projektów przed redaktorami zamawiającymi wiodących stacji telewizyjnych podczas Leipzig Networking Days. Po pitchingu odbędzie się jeszcze jedna sesja poświęcona tworzeniu strategii finansowych i finansowaniu projektów dokumentalnych.

Dla kogo?

W warsztatach mogą wziąć udział twórcy kreatywnych filmów dokumentalnych, projektów transmedialnych, seriali, formatów przygotowanych na 2 ekrany i innych innowacyjnych form dokumentalnych. Mile widziane są dokumenty gatunkowe: historyczne, naukowe, poświęcone sztuce, środowisku naturalnemu, itp.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój projekt należy przesłać organizatorom wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów: 2-stronicową prezentacją projektu, teaser lub mood board, dowody na to, że ma się dostęp do postaci lub instytucji kluczowych dla projektu, budżet i plan finansowania, CV członków ekipy, list rekomendacyjny od redaktora zamawiającego stacji telewizyjnej, uznanego producenta lub dystrybutora albo przedstawiciela funduszu filmowego, fragmenty poprzednich prac oraz krótki film o sobie, wyjaśniający chęć udziału w warsztatach. Uwaga! Projekty, które brały już udział w międzynarodowych pitchingach nie będą brane pod uwagę.

Dwuetapowa rekrutacja

Dokumenty muszą zostać dostarczone organizatorom do 30 listopada 2014 roku. Drugi etap rekrutacji rozpocznie się na początku 2015 roku. Autorzy 16 najlepszych projektów odbędą z organizatorami rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem Skype’a.

Koszty

Koszty warsztatów pokrywają organizatorzy. W momencie, w którym projekty wejdą w fazę produkcji, ich autorzy zobowiązani są do spłaty kosztów warsztatów (od 2013 jest to kwota 8 000 euro) z budżetu produkcji. Z własnej kieszeni uczestnicy muszą pokryć koszty podróży, zakwaterowania i codziennego utrzymania w trakcie warsztatów.

Polski projekt w poprzednich latach

W 2006 roku w warsztatach (wtedy program odbywał się pod nazwą Discovery Campus Masterschool) udział brał nominowany do Oscara® dokument Bartosza Konopki i Piotra Rosołowskiego „Królik po berlińsku”. Producentem filmu jest Anna Wydra z MS Films. Dokument otrzymał wsparcie PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji: www.documentary-campus.com/v2/page/masterschool/masterschool/.

 

Żródło: polishdocs.pl.

10.09.2014