NABÓR na EKRAN+ 2016

EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy skupiony na kreatywnym procesie przygotowania produkcji w oparciu o praktykę zdjęciową. Termin składania aplikacji do programu upływa 1 grudnia 2015 roku. Udział w kursie jest bezpłatny.

Na czym polega „EKRAN+”?

EKRAN+ to 22 dniowy projekt, skierowany przede wszystkim do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, skupiający się na wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Wizualizacja przyszłego filmu jest opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników i realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.

Program EKRAN+ obejmuje:

 • Rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
 • Przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
 • Zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
 • Montaż;
 • Ewaluację; Grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen;
 • Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) jest oferowany wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.

EKRAN+ wspiera zdjęcia do projektu ekspertyzami i pomocą ze strony reżyserów castingu, scenografów i kierowników produkcji.

Co daje udział w EKRAN+?

Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) może być traktowana przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i zostać użyta podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.

Przydatne Informacje 

Udział w ekran EKRAN+ jest bezpłatny. Wybrani do udziału w kursie reżyserzy i ich zespoły zostaną nagrodzeni stypendiami pokrywającymi koszty czesnego i zakwaterowania. Koszty podróży pokrywają uczestnicy kursu.

Opiekunami kursu są profesjonaliści z całej Europy, m.in. Wojciech Marczewski, dyrektor Programu EKRAN+, Andrzej Wajda, Paweł Pawlikowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Zieliński, Ildiko Enyedi (Węgry), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Udayan Prasad, Marilyn Milgrom, Margaret Glover (Anglia), Denijal Hasanovic (Bośnia).

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak aplikować do EKRAN+?

Zgłoszenie do programu powinno zawierać:

 • CV wszystkich członków Zespołu Kreatywnego (3 kopie oraz kopia wysłana pocztą mailową na adres dkurowska@wajdaschool.pl)
 • treatment (maximum 10 stron) fabularnego filmu pełnometrażowego  (3 kopie oraz kopia wysłana pocztą mailową na adres dkurowska@wajdaschool.pl) – (jeśli do zgłoszenia dołączany jest scenariusz powinien zostać przetłumaczony na angielski i dostępny do indywidualnej konsultacji na pierwszej sesji)
 • propozycję dwóch scen na podstawie scenariusza / treatmentu do realizacji na drugiej i trzeciej sesji EKRAN+(3 kopie oraz kopia wysłana pocztą mailową na adres dkurowska@wajdaschool.pl)
 • list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej (1 kopia)
 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez wszystkich członków zespołu (1 kopia) – dostępny tutaj: http://www.wajdastudio.pl/pliki/application_form_for_ekran+.doc
 • poprzednie prace reżysera na DVD  (1 kopia)

Polscy aplikanci muszą wysłać zgłoszenie do 1 grudnia 2015 na adres:
EKRAN+
Wajda Studio | Wajda School
ul. Chełmska 21
00-724 Warsaw
Poland

Jak będzie przebiegała rekrutacja?

Wstępna selekcja – na poziomie lokalnym – zostanie dokonana na podstawie przysłanych materiałów w każdym z krajów partnerskich przez profesjonalistów i tutorów wybranych przez partnerów programu. Wojciech Marczewski, mentor projektu, wybierze finałowe 9 Zespołów Kreatywnych w styczniu 2016.

Jak będzie zorganizowany program szkoleniowy?

EKRAN+ jest podzielony na trzy sesje – każda po 4-9 dni oraz dodatkową, dwudniową sesję Follow-up.

 • Sesja 1: 29  lutego – 3 marca 2016 Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

To wizualna rozgrzewka i wprowadzenie do zadań praktycznych. Sesja rozpoczyna się od grupowej analizy treatmentów i dwóch scen, które mają zostać nakręcone przez uczestników podczas  następnych sesji. Kolejnym punktem sesji jest wizualna prezentacja uczestniczących projektów i próba wyobrażenia sobie przyszłych filmów oraz znalezienia sposobu podzielenia się swoją wizją z  innymi. Na koniec sesji uczestnicy odbywają spotkanie z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania się do zdjęć na 2. sesji.

 • Sesja 2: 18 – 26 kwietnia 2016  Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

Sesja skupiona na produkcji scen z projektów uczestników z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Po realizacji scen grupa analizuje napisane sceny ze swoimi opiekunami zdjęć.  Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Pre-produkcja scen obejmuje strategie reżyserskie, wybór lokacji, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z zespołów dostaje czas na próby z aktorami, jeden dzień zdjęciowy i jeden  dzień montażu. Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

 • Sesja 3:  20 -28 czerwca 2016  Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci (opcjonalnie)

Każdy z zespołów ma możliwość zaproszenia operatora oraz dwóch aktorów ze swojego rodzimego kraju do realizowanej sceny ze scenariusza (w języku oryginalnym). Nacisk położony jest na poszukiwania specyficznego sposobu obrazowania, by osiągnąć pożądany ton i atmosferę filmu. Uczestnicy będą testować wizualny potencjał kadrowania i oświetlenia w ćwiczeniu „Malowanie światłem”. Po grupowej analizie scen uczestników przewidziana jest dyskusja z opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Sesja kończy się podsumowaniem rozwoju projektu oraz ewaluacją, pokazem i dyskusją na temat wyprodukowanych scen.

 • Sesja Follow-up (opcjonalna): 2 dni w grudniu 2016. Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.

Uczestnicy wracają by po raz ostatni skonsultować treatment/scenariusz i wyznaczają kierunki dla zaawansowanego developmentu.

Więcej informacji o programie EKRAN+: www.ekranplus.eu, www.facebook.com/EKRANprogramme, www.wajdaschool.pl.

Na podstawie informacji prasowej

09.10.2015