Nabór na szkolenie „Introduction to Servicing British and American Productions/ Line Producing”

Trwa nabór na 2-dniowe szkolenie „Introduction to Servicing British and American Productions/ Line Producing”, które poprowadzi brytyjski producent Paul Sarony.

Wydarzenie, organizowane w ramach projektu KIPA Sprawna Produkcja dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2020 w godz. 10.00-17.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie (sala 1.14, II piętro).

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 11 lutego do godziny 15.00 na adres biuro@kipa.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „2-dniowe szkolenie KIPA”. Ilość miejsc ograniczona. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu, szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji tutaj.

Film Finance Lab

Jak informuje KIPA, powyższe szkolenie jest zapowiedzią nowego projektu Izby pod nazwą Film Finance Lab. Planowany start projektu to połowa roku.

KIPA Film Finance Lab to pierwszy w Polsce intensywny kurs finansowy skierowany do kierowników produkcji, producentów liniowych i wykonawczych oraz innych zawodów produkcyjnych, którego efektem ma być nabycie nowych umiejętności w zakresie obsługi produkcji filmowych polskich, międzynarodowych oraz serwisów. Założeniem projektu, stworzonego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, powstałe w wyniku wprowadzenia Ustawy o tzw. zachętach, jest wykształcenie nowego zawodu filmowego „producenta ds. finansowych”/ administratora finansowego, co umożliwi wykształcenie w Polsce kadr profesjonalnej obsługi finansowej w produkcjach filmowych i serialowych. Kurs będzie realizowany w cyklu 2-dniowych sesji odbywających się raz w miesiącu (w weekendy) od lipca do grudnia 2020.  Z uwagi na międzynarodowy charakter oraz cel, którym jest mobilność zawodowa absolwentów, kurs prowadzony będzie w języku angielskim przez doświadczonych praktyków z branży audiowizualnej w zakresie production accounting oraz film finance z Polski i zagranicy. Będzie uwzględniać m.in. problem łączenia środków publicznych i inwestycyjnych tzw. equity oraz rozliczanie kredytów i pożyczek dedykowanych produkcji filmowej, zapewniających płynność finansową (cash flow) oraz kwestie dot. ubezpieczenia filmu.

Szkolenie dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu KIPA Sprawna Produkcja.

04.02.2020