Nabór na warsztaty dla młodych profesjonalistów w Wilnie

Trwa nabór zgłoszeń na międzynarodowe warsztaty filmowe dla młodych filmowców  Experiencing Film – Baltic Sea Region and Japan, które odbędą się w dniach 14-17 listopada 2011 w Wilnie.

 

Intensywne trzydniowe warsztaty odbędą się podczas litewskiego festiwalu filmowego Scanorama. Twórcy z Europy spotkają się z dziesięcioma utalentowanymi filmowcami z Japonii. Będzie to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń między profesjonalistami z dwóch zupełnie różnych kultur. Program warsztatów obejmuje: masterclass, panele dyskusyjne, konsultacje ze specjalistami. Językiem wykładowym będzie angielski.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty transportu i zakwaterowanie. Zgłoszenia można przysłać do 30 kwietnia 2011.

 

Warsztaty są skierowane osób, które posiadają doświadczenie filmowe (jako producent, reżyser lub scenarzysta), stworzą projekt tematycznie zainspirowany lub związany z Japonią (nie ma ograniczeń gatunkowych). Warunkiem uczestnictwa  jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Aplikacja w języku angielskim musi zawierać:

  • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na www.wajdaschool.pl/31)
  • CV ze zdjęciem (zawierające filmografię/doświadczenia filmowe oraz informacje dot. znajomości języków obcych)
  • Synopsis/opis projektu (1-2 strony, z uwzględnieniem rodzaju i formatu filmu oraz planowanego finansowania)
  • List intencyjny dotyczący przedstawianego projektu
  • Jedną lub kilka prac własnych: filmowych, scenariuszowych, fotograficznych, etc.
  • List motywacyjny uzasadniający chęć wzięcia udziału w warsztatach (maksymalnie 1 strona)

Wszystkie dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach osobiście lub przesłać do 30 kwietnia 2011r. na adres:

 

Szkoła Filmowa Andrzeja Wajdy

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja ekspertów powołana przez kierownictwo Szkoły Andrzeja Wajdy wybierze dwie osoby, które wezmą udział w warsztatach.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu  22 851 10 56/57/67 lub info@wajdaschool.pl.

29.03.2011