Nabór na warsztaty EEFA Training Network 2011

Trwa nabór zgłoszeń na roczne międzynarodowe warsztaty EEFA Training Network 2011. Skierowane są one do scenarzystów, reżyserów, producentów, dystrybutorów z Europy Wschodniej, pracujących przy jednym projekcie filmowym.

 

Celem warsztatów jest stworzenie specjalnej platformy dla profesjonalistów pracujących w branży filmowej, która umożliwi realizację międzynarodowych projektów, ułatwi współpracę pomiędzy rynkami filmowymi, wymianę informacji i doświadczeń w zakresie pisania scenariuszy, produkcji filmowej, dystrybucji, finansowania projektów filmowych.

 

Na warsztaty można zgłaszać projekty pełnometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych będące na etapie developmentu. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 14 najlepszych, których twórcy przez rok będą mogli korzystać z porad i wsparcia ekspertów zajmujących się poszczególnymi etapami produkcji filmowej. Oprócz konsultacji internetowych odbędą się cztery spotkania wszystkich uczestników warsztatów w Chorwacji, Bułgarii, Estonii i na Ukrainie.

 

EEFA – East European Film Alliance jest organizacją zrzeszającą organizacje i instytucje filmowe z Europy Wschodniej, m.in. Chorwacji, Mołdowy, Ukrainy, Turcji, Bułgarii, Rosji, Estonii, Litwy, Gruzji i Azerbejdżanu. Koordynatorem projektu jest Rumunia.

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi 170 euro. Cztery najlepsze projekty będą zwolnione z tej opłaty.

 

Zgłoszenia należy przysyłać drogą mailową na adres: submissions@eefa-eu.org do 13 lutego 2011.

 

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na stronie: http://eefa-eu.org/training-network.

04.02.2011