Nabór na warsztaty scenariuszowe Festiwalu NNW

Do 29 maja można przesyłać zgłoszenia do udziału w warsztatach scenariuszowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Skierowane są one do autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Warsztaty odbędą się w drugiej połowie czerwca w formie stacjonarnej lub w trybie online. Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej, poczynając od najnowszych dziejów Polski po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu. Wybranych zostanie maksymalnie 12 projektów. Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonych twórców oraz ekspertów rynku filmowego i telewizyjnego, będą mieli możliwość dopracowania wstępnych koncepcji swoich filmów i rozwinięcia ich do pełnowymiarowych, dobrze skonstruowanych opowieści filmowych. Szczegółowy program warsztatów i skład wykładowców podany zostanie pod koniec maja. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Warsztaty scenariuszowe stanowią pierwszy etap przygotowań do PITCHING FORUM, które towarzyszyć będzie najbliższej edycji Festiwalu NNW w dniach 24-27 września 2020 roku w Gdyni. Będzie to już piąta edycja forum, które co roku gości przedstawicieli najważniejszych instytucji, które wspierają realizację dokumentów historycznych – m.in. z Telewizji Polskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego czy Narodowego Centrum Kultury i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Aby zgłosić projekt

Należy wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną tutaj lub na stronie www.festiwalnnw.pl w zakładce Pitching Forum / Warsztaty scenariuszowe.

Do karty zgłoszenia dołączyć w formie PDF:
• krótki opis filmu/pomysł (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. 1 strony formatu A 4)

Podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl

Dodatkowo można przedstawić wstępny materiał audiowizualny (zwiastun lub prezentację filmową bohatera), przesyłając go za pośrednictwem serwisu WeTransfer na powyższy adres mailowy. Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl

08.05.2020