Nabór na When East Meets West w Trieście

Do 13 grudnia 2019 roku trwa nabór zgłoszeń na wydarzenia branżowe podczas When East Meets West w Trieście.

Zgłoszenia do 13 grudnia

When East Meets West odbędzie się w dn. 19-21 stycznia 2020 roku. 

Przyszłoroczna, 10. edycja WEMW, skupiona będzie na krajach Europy Wschodniej i Południowej (Węgry, Rumunia, Mołdawia) oraz krajach Europy Zachodniej (Austria, Niemcy i Szwajcaria). Producenci zainteresowani współpracą z wymienionymi krajami oraz Włochami proszeni są o zgłaszanie się do PISF.

Preferowani są producenci z projektami o potencjale koprodukcyjnym z Włochami, z krajami Europy Południowej i Wschodniej oraz krajami Europy Zachodniej.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza wraz z informacjami o stanie zaawansowania projektu.

Prosimy o zgłaszanie projektów na adres: agnieszka.kazubek@pisf.pl do 13 grudnia.

Do pobrania:


25.11.2019