Nabór producentów na spotkanie z EAVE we Wrocławiu

Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza producentów do zgłaszania się na spotkanie z Kristiną Trapp – dyrektor zarządzającą EAVE, które odbędzie się na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu podczas wydarzenia branżowego Polish Days.

Prezentacja projektu i szansa na stypendium 

5 wyselekcjowanych producentów będzie miało możliwość zaprezentowania swojego projektu podczas zamkniętego spotkania w dniu 9 sierpnia. Producenci i projekty będą mogły ubiegać się również o nagrodę przyznawaną przez EAVE i Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Polish Days – stypendium umożliwiające udział w warsztatach producenckich EAVE w 2018 roku.

Zgłoszenia w postaci jednego PDF-a:

  • formularz zgłoszeniowy – do pobrania tutaj wraz z wymaganymi dokumentami 

prosimy nadsyłać do 30 czerwca na adres: olga.domzala@pisf.pl

Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim.

Wśród zgłoszonych osób wyłonimy uczestników spotkania, o czym powiadomimy nie później niż 15 lipca 2017.

Podróż producentów na spotkanie odbędzie się we własnym zakresie. Partnerem wydarzenia jest EAVE oraz festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty.

EAVE

EAVE jest jednym z czołowych programów kształcenia zawodowego dla producentów w Europie, znanym przede wszystkim z organizacji warsztatów producenckich EAVE Producers Workshop. Edycja 2018 skierowana jest do producentów filmów fabularnych i dokumentalnych, którzy już funkcjonują w branży filmowej i telewizyjnej oraz pragną działać na skalę europejską dzięki poszerzaniu wiedzy na temat produkcji i koprodukcji w Europie i rozwijaniu ogólnoeuropejskiej sieci kontaktów. Warsztaty EAVE są dostępne również dla przedstawicieli innych gałęzi branży, w tym dla redaktorów zamawiających, przedstawicieli funduszy filmowych, obsługi prawnej i finansowej, przedstawicieli festiwali i marketów oraz zarządzających mediami. Corocznie w warsztatach uczestniczy grupa 50 osób, wybranych z niemal wszystkich krajów UE oraz krajów trzecich, którzy przyjeżdżają na trzy tygodniowe sesje warsztatów w ciągu roku.

Terminy: Ogłoszenie wyboru nastąpi w grudniu 2017. Terminy warsztatów w 2018 roku: 8-15 marca (Luksemburg), czerwiec (Stavanger) i październik (Santiago de Compostela).

Szczegóły na temat programu EAVE oraz procedury aplikacyjnej dostępne są na stronie www.eave.org

20.06.2017