Nabór projektów na 5.konkurs Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłosił nabór projektów na 5. edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej. Tegoroczny budżet, zagwarantowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wynosi 0,8 mln złotych.

Kryteria i zasady udziału w konkursie

  • produkcja filmowa projektów musi być powiązana z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie,
  • Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym,
  • środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2015 roku.

Złożenie wniosku do 30 stycznia 2015 do godziny 16.00

 

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00-16.00, pokój nr 11. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 stycznia 2015 od godz. 10.00 do 30 stycznia 2015 o godz. 16.00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) dla filmów dokumentalnych i animowanych oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.). Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie). Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem załączników na płycie CD lub DVD, oznaczony odpowiednio nazwą wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

 

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.

 

Na podstawie informacji prasowej

22.12.2014