Nabór projektów na 6. edycję Konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 6. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.

Produkcja filmowa powiązana z województwem mazowieckim 

6. edycja konkursu ma budżet w wysokości 0,8 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie. Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2016 roku.

Nabór wniosków do 29 stycznia 

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 9. Wnioski będą przyjmowane od 11 stycznia 2016 roku od godz. 10.00. Termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2016 roku o godz. 16.00
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

  • Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.).
  • Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).
  • Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem załączników na płycie CD lub DVD, oznaczony odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.

Informacja prasowa

12.01.2016