Nabór projektów na CPH:FORUM

CPH: FORUM to wydarzenie międzynarodowe dotyczące developmentu i finansowania twórczych projektów filmowych. Projekty będące na etapie developmentu albo produkcji można przesyłać do 25 listopada.
CPH: FORUM skierowane jest do niezależnych dokumentalistów, twórców fantastyki, dziennikarzy, działaczy i artystów wizualnych poszukujących finansowania i międzynarodowych partnerów rynkowych.

Odzwierciedlając ogólny profil CPH: DOX, CPH: FORUM, poszukuje projektów w czterech głównych obszarach tematycznych:

  • FICTIONONFICTION: prace nad filmami na pograniczu fikcji i dokumentu.
  • CINEMA: dokumenty pełnometrażowe o międzynarodowym potencjale dystrybucyjnym.
  • F:ACT: projekty na pograniczu filmu i dziennikarstwa.
  • ART: projekty filmowe z pogranicza sztuki i filmu, prezentowane zarówno w instytucjach filmowych jak i związanych ze sztuką.

Głównymi kryteriami wyboru będą: artystyczna jakość projektu, jego szacowany potencjał, jak również możliwości finansowe. Projekty, które nie były jeszcze zaprezentowane na innych głównych rynkach międzynarodowych będą traktowane priorytetowo.

Szczegóły dotyczące aplikowania znajdują się na stronie wydarzenia: www.cphdox.dk/en/cphforum/.

Kontakt: industry@cphdox.dk.

Źródło informacji: www.kreatywna-europa.eu.

22.11.2016